Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

ЛевИнс: По- ниски цени за гражданска отговорност

От 12.12.2009 са в сила новите ценови условия за гражданска отговорност в Лев Инс. Премиите са следно с 10% по ниски за всички леки и лекотоварни автомобили (до 3,5т.). За същите категории превозни средства оскъпяването за разсроченото плащане е с 5лв по- високо от страната тарифа.

Остава отстъпката за управление на МПС само на територията на страната.

Цената за тази преференция и всички останали тарифни условия са без промяна.

Проверете цената за Вашата гражданска отговорност по новите условия на Лев Инс?.

Броко новини