Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Дженерали Застраховане с нови тарифи по застраховка Гражданска отговорност

От 01.07.2009 Дженерали въвежда нови тарифи по застраховка Гражданска отговорност. Завишението е между 4,17% и 6,25% в зависимост от категория на автомобила. Премията отново е диференцирана по региони. Запазва се и завишението за възраст на водача под 29 години. В новата тарифа застрахователя е предвидил по- високи отстъпки при еднократно плащане на премията и за клиенти с деца под 14 години.

Броко новини