Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Надзорът ни провери

Надзорът ни провери. Вчера. (затова и новините за поредните промени в тарифите по гражданска отговорност изостават...) За пръв път в почти тригодишната ни история. Впечатлението:Доволни сме! Защото: Надзорът дойде при нас. Лично. До сега само ние сме ходили до тях. Надзорът ни избра сред над 350 други брокери. Факт е, че най вероятната причина за това статистическа, тъй като поднадзорните лица се избират от случайна извадка (стига да няма оплаквания срещу тях разбира се). Но все пак, приемаме го като жест на уважение към нас! Ние се стараем. Познаваме и работим по правилата. Правим необходимото за да сме коректни към клиентите си и застрахователите с които работим. Добре е това да не остава скрито!

Броко новини