Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Направихме малък хаос на broko.bg

Приятели на Broko, Дължим ви огромно извинение! Софтуера е хубаво нещо, само докато работи правилно. Новата тарифа на Виктория създаде известни бъркотии в нашата система. Ще помолим актюерът им почерпи за създаденото неудобство. Ако сте на възраст между 51г. и 59г. е вероятно за част от компаниите да не ви показваме коректно цените за гражданска отговорност (верните са по- ниски ). Неточности има и в размера за доплащане за зелена карта (ако се избрали застраховката с покритие само на територията на страната). Работим върху проблема и до края на деня ще бъде отстранен. Молим да ти извините!

Броко новини