Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Не вярвайте на големите заглавия! Задължително застраховане на имуществото НЯМА да има!

Следим изкъсо имуществените застраховки от доста време. Само и единствено поради изкушението, което лобистки се промъква от време на време, то да бъде направено задължително.

Бъдете спокойни. Задължително имуществено застраховане НЯМА да има!

Днес мина на първо четене в парламента законопроекта за бедствията и авариите. Това е нормата, която в края на предходното правителство развърза публичната кесия за възстановяване на разходи, включително и частни. Няма да задълбаваме защо, защото е дълга и многоаспектна тема. Приемете, че обстоятелствата са се стекли така.

При досегашната правна уредба, при бедствия държавата беше длъжна да плати разходите за възстановяване на имуществото (вкл. и ЧАСТНО) до конструктивна годност (четете акт 15) с добавка на минимални условия за битово съществуване. С прости думи, като му падне на някой къщата при бедствие, с общите ни данъци трябваше да му се постои нова и да се накупят печка, маси и кревати, за да се възстанови минималния битов стандарт.

Данъците обаче се събират да са се правят публични блага. Например пътища, мостове, да работи полицията, пожарната и т.н., просто казано- обекти и услуги, които да се ползват от всички. Къщата на някого си от Горно Нанадолене е частна. Тя се ползва само и единствено от него. Обратното е противозаконно и се коментира в Наказателния кодекс.

Каква е идеята на днешните промени?

Не е нито нова, нито изненада.

След като честното имущество е само за ползване от собственика, но трябва и отговорността за неговата цялост да е само негова. При бедствие или авария няма никакво основание, колкото и да пропагандират медиите, с общите ни пари от данъци да се проправя или стои наново нечия лична собственост.

Собственикът е длъжен сам да отговаря за рисковете на имуществото си. Ако е имал финансовата възможност да си позволи поне едно средство за защита и не го е направил, то тогава и бюджетът няма да му е длъжен. Ако финансово е неспособен има право на обезщетение по общия ред.

И малко числа. Защото границата е доста ниска.

Това са цените за застраховка на имущество.

Това е застраховка в покритие на лимит или в по орязаната версия – на първи риск. Идеално решение струва между 20 и 50лв на година. Доста малко е на месечна база, ако сте с намерение да влизате в обхвата на бюджетната помощ. Въпросът е повече на отговорност, а не на пари.

В обобщение.

Никой не ви кара за избирате застраховката като инструмент за управление на рисковете на вашето имущество. Вие преценявате какво да предпочетете. Отговорността от направеният избор обаче ще бъде само ваша.

Така е правилно, пазарно и адекватно на времето!

Броко новини