Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Недоволството на улицата. Ако имате сключена застраховка каско, имущество или живот, е добре да знаете

Недоволството на гражданите е вече на улицата. Снощните протести в София бяха в непосредствена близост до нашия офис. Резултат е не само демонстрация на позиция, но и необоснована агресия и материални щети. Протестите твърде вероятно ще продължат. Затова обърнете внимание на последствията които може да имат.

Ако сте застраховали вашият автомобил по каско, имате имуществена застраховка за жилището или сте гарантирали сигурността си със застраховка живот, е добре за знаете!

Гражданските безредици, стачки, локаути и други форми на цивилни протести са изключен риск от покритието на тези застраховки!

Това правило няма изключение по всяка стандартна полица каско, имущество или живот. И не зависи от причината или формалната дефиниция (как го наричан медиите или организаторите). Граждански безредици, вълнения, протести, бунтове, стачки, локаути и сходни обществени състояния породени от политическа, идеологическа, религиозна и /или социална мотивация са първото „не” в условията на всяка застраховка каско, имущество или живот. Ако демонстрацията на гражданско недоволство, доведе до вреди за застраховано имущество или хора, те ще бъдат извън ангажимента на застрахователя.

При специални условия застраховател може да покрие тези рискове. Това става само срещу допълнителна уговорка. Може да сте спокойни за важните за вас неща, ако по полицата е издаден изричен анекс за покритие на изключенията. За продукти на дребно (застраховки на физически лица) обаче, няма компания на българския пазар, която да го предлага.

За застраховката колата, къщата или живота, вредите от граждански вълнения не са злоумишлени действия, пожар или злополука

Резултатът от възможна агресия при граждански протести е сходен с този други рискове, които са включени в покритието по полицата каско, имущество или живот. Например пожар, злоумишлени действия или злополука.

Разграничението което прави застрахователят при преценката си дали и доколко покритието влиза в сила при дадено събитие, е причината за реализация на риска. Т.е. какви обстоятелства са довели до щетата в застрахования обект.

Какво е важно да направите за да избегнете неправомерен отказ за плащане?

За да избегнете отказ за плащане при евентуална претенция, преценете добре обстоятелствата веднага след като установите щетата. Ако считате че нямат връзка с гражданските безредици, уведомете полицията. Застрахователят изисква документ от оправомощен орган за всяка щета, за която такъв може да бъде издаден. Заключението на полицията е и вашата гаранция, че претенцията ви няма да бъде обременена със съмнението, че попада в изключените по полицата рискове.

Дори и ако гражданските безредици са причината за щетите по вашето имущество, удостоверението на полицията е инструмент за вашата частна претенция към извършителите (ако бъдат установени).

Втората важна стъпка е заявлението за щета. Това е документът, който попълвате при предявяване на претенцията към застрахователя. В него задължително описвате какво се е случило и какъв е резултата. Независимо от емоцията бъдете обективни. Пояснения от типа „след протестите по Патриарха вчера, установих..” са излишни. Бъдете обективни, ясни и коректни.

И изразявайте недоволството си цивилизовано. Добри решения на социални и икономически проблеми се намират с разум и рационалност, не с агресия.

Броко новини