Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Нов продукт от Армеец: „Живот на път”

Приятната изненада в края на седмицата идва от Армеец. Интересно, евтино и удобно решение, чрез нов продукт, насочен към мобилния човек, независимо от превозните средства, които предпочита. Идеята за подобен продукт не е нова за пазара. Факт от години са сходни аналози. Но! Две особености правят предложението на Армеец интересно: обхвата и комбинацията на покритите рискове. Това е и първата застраховка, насочена към масовия потребител, която комбинира възможното от общо и животозастраховане (контрагенти по полицата са две застрахователни компании- Армеец и ЦКБ Живот). Покритите рискове са обичайните за застраховка злополука, лимитирани обаче само до свързаните с ползването на превозни средства: смърт, временна и трайна загуба на трудоспособност в резултат на ПТП. В допълнение на тях, продукта обхваща и риска „помощ на пътя”, с покритие на разходи за спешно пътуване на член на семейството, пренощуване на член на семейството на застрахования, поради наложителното му присъствие при хоспитализация или смърт, медицински разноски и репатриране вследствие злополука. Интересното допълнение в покритието е риска смърт, в следствие на друга причина, със застрахователна сума до 20% от договорената по полицата. Застраховката е лична. Сключва се за срок от една година. Евтина е. Премията варира от 10 до 35лв. в зависимост от избрания лимит. Удачно допълнение е към други автомобилни застраховки.

Броко новини