Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Нов продукт от Български имоти: Каско 100

От 22.12.2009 на пазара е новия продукт на Български имоти- Каско 100.

Няколко са безспорните му предимства:

  • облекчена процедура за сключване,
  • добра комбинация от рискове,
  • покритие на база първи риск и разбира се…
  • ниска премия.

Какво е каско 100?

Полицата е годишна. Сключва се въз основа на предложение. За разлика от традиционното каско, необходимата информация, която предоставя клиента е ограничена до няколко въпроса.

Покрити са обичайните рискове, застраховаеми по клауза пълно каско (пожар, природни бедствия, ПТП, щети на паркинг, злоумишлени действия на трети лица, кражба и грабеж). Застрахователната сума ограничени до три опции- 2 000, 3 000 и 4 000 лв. Риска от подзастраховане е избегнат с клаузата за покритие на първи риск.

Премията варира от 100лв. до 150лв според застрахователната сума. В цената на застраховката е калкулиран авансов ценови бонус (според размера на премията от 20% до 26%) за липса на щети. Той следва да бъде възстановен (платен на застрхавателя) само при предявяване на претенция.

За кого е тази полица?

Застраховката е добро предложения за евтини коли или ако търсите ниска цена за лимитирано покритие. Традиционното каско (застраховка по действителна стойност) при всички компании се предлага при условие за минимално дължима премия по полицата.

При повечето застрахователи тя е по- високо от цената на Каско 100.

Броко новини