Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Нов продукт от Евроинс: Дом, Кола и Здраве

Вече е лято, но битката за интереса на негово величество клиента продължава. Новото предложение от Евроинс с комбинирана полица за дома, колата и лицата, които ги ползват. Продукта е добър, защото e първият на пазара, който: Покрива всичко важно с една полица;С клауза на първи риск, за да се избегне неудобството от подзастраховане;На изключително ниска цена. Основният обект на застраховката е имуществото. Т.е. без покритие на недвижимост полицата не може да бъде сключена. Застраховката на колата и личните рискове са избираеми, самостоятелно или в комбинация. Евроинс са една от малкото компании на пазара, при които цените за имуществено покритие започват от 10лв. В основното покритие са включени пожар, природни бедствия, аварии- ВиК и ПТП, и кражба. Земетресението е с допълнителна опция за избор. За застрахователните суми на имуществото компанията предвижда пет възможности от 7000лв. до 90 000 лв. Цените с включено земетресение варират от 14 до 108лв в зависимост от избраният лимит на отговорност. Каското е първата опция за разширение на покритието по полицата. За колата са допустими два лимита на отговорност на застрахователя- 1000лв и 2000лв. Премията е 40лв. и 70лв, в зависимост от избраната сума. Евроинс има традиция в предлагането на каско с покритие на първи риск. Доскоро опцията с лимит от 1000лв се предлагаше като райдер към гражданската отговорност. Покритието на автозастраховката е частично. Обхваща само щети в резултат на ПТП, независимо от начина по който е документирано (с протокол от КАТ или ДКП). Предимство е, че са застраховаеми всички категории МПС-та без мотоциклети, мотопеди и АТВ. Срещу допълнителна премия, могат да бъдат покрити и автомобили, използвани за таксиметрови услуги. Втората опция за разширение на покритието е за риска злополука. Покрита е само битова злополука за рисковете смърт, трайна, временна неработоспособност и медицински разноски. Могат да бъдат застраховани едно или повече лица, при четири лимита на отговорност между от 1000 до 5000лв.

Броко новини