Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Нов продукт от ОЗК Застраховане: Каско Антикриза

Хубавото на кризата е, че води до иновации и разбира се по- силна конкуренция. Единственото предимство от това е за клиента.

Дни след представянето на новото име на компанията ОЗК Застраховане (Общинска Застрахователна Компания) предложи достоен конкурентен на най- евтино каско от Български имоти.

Каско Атникриза е търговската марка на продукта.

Застраховката е предназначена за моторни превозни средства, без ограничение във вида им, собственост на физически и юридически лица.

С тази полица могат да бъдат покрити само автомобили, използвани за лични или стопански нужди. МПС-тата със специално предназначение (състезателни, рент-а-кар, превоз на опасни товари, таксиметрови услуги, обучени, изпитания и други) са извън обхвата на покритието. Застраховката е с покритие на обичайните за пълно каско рискове- пожар, природни бедствия, щети на паркинг, ПТП, кражба и грабеж, и злоумишлени действия на трети лица.

Застрахователна сума, премия и авансов бонус

Застрахователната сума е избираема с три опции- 2 000, 3 000 и 4 000лв. Премията е съответно 100, 130 и 150лв. Цената на застраховката е с включен авансов бонус от 15, 25 и 35лв според избраната застрахователна сума. Авансовия бонус подлежи на връщане само ако бъде предявена щета по полицата.

Сключването на застраховката е максимално облекчено. Запазва се изискването за оглед.

Подарете си достъпната сигурност за Вашата кола. Вече и онлайн с допълнителна отстъпка BROKO!

Броко новини