Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Нов продукт от Евроинс: Каско на МПС срещу първи риск

Почивате ли? Защото ни не! Евроинс също. И доказателството за това е новия продукт за застраховка на колата.

По- коректно е всъщност да кажем обновен. Ако помните времената от преди три- четири години, сигурно се сещате, че Евроинс предлагаше едно мини каско за около 40лв, което обикновено вървеше в пакет с гражданската отговорност. Предлагането на малкото каско беше спряно. От днес 13.08.2013г. обаче такава възможност отново има с Каско на ПМС срещу първи риск.

Какво е каско на МПС срещу първи риск

Най- общо казано новият продукт на Евроинс е частично каско с включен асистанс и клауза за покритие на първи риск (независимо от действителната стойност на колата първата щета се плаща в пълен размер до избрания в полицата лимит на отговорност).

Полицата е предназначена за леки и лекотоварни автомобили до 3,5т. общо тегло. Застраховаеми са МПС-та само с обичайно предназначение (ако автомобилът е със специално предназначение, например такси, превоз на опасни товари и т.н. не може да бъде застрахован)

Застрахователната сума се определя с лимит на отговорност (с максимална сума до която да бъде ангажиментът на застрахователя). Изборът е между четири опции вариращи от 1000лв. до 4500лв.

За разлика от други сходни продукти, ограничението за отношението между действителната стойност на автомобила и избраният лимит на отговорност е само в рамките на изискванията на кодекса. Лимитът на отговорност не може да бъде по- висок от действителната стойност на МПС-то. Това означава две неща:

  • Ако карате по скъпа кола и пакетът рискове на малкото каско е точният за вас, можете да изберете който и да е лимит от предлаганите опции.
  • Ако колата е по- евтина, изборът ви е ограничен само до по- ниските или равни на действителната стойност (ориентир за нея е пазарната цена на колата).

Кои рискове могат да бъдат застраховани с каско на първи риск?

Покритието по полицата е за

  • Пътно-транспортно произшествие (документирано с протокол от Пътна полиция или ДКП);
  • Злополука на лицата в превозното средство (при лимит от 1000лв на място).

При избран лимит над 1000лв застраховката включва и

  • Щети на паркинг (включително и такива, за които не може да бъде издаден документ от оправомощен орган и при които ликвидацията е срещу декларация на застрахования);
  • Злоумишлени действия на трети лица;
  • Природни бедствия (гръм / мълния, буря или ураган, градушка, наводнение, тежест от естествено натрупване на сняг или лед, свличане и срутване на земни пластове);
  • Автоасистанс- Техническото съдействие покрива репатриране на пострадалото МПС. Предоставя се еднократно за срока на договора за разстояния до 25км от мястото на събитието. Автоасистансът се предлага само при пътнотранспортни произшествия, посетени и документирани от пътна полиция.

Застрахователят е предвидил и ограничения в отговорността си за недокументирани от пътна полиция събития (щети по декларация, на паркинг и злоумишлени действия на трети лица) и такива, удостоверени с двустранен констативен протокол. Обезщетенията на тези случаи не могат да надхвърлят 10% от избраната застрахователна сума за едно събитие и 20% за целия срок на договора.

Колко струва каско на МПС срещу първи риск?

Евтино е. В зависимост от избраната застрахователна сума премията по полицата варира от 45,50лв за лимит от 1000лв до 169лв при най- високия лимит от 4500лв.

Ако премията е по- висока от 60лв може да се плаща и разсрочено.

Кога е удачно каското на първи риск?

Преди да сте преценили дали това е вашето каско, отчетете още едно удобство. При лимит от 1000лв освен ниската цена спестявате и огледа. За тази сума не се изисква. Задължителен е само за по- високи суми. Ако искате да получите максимума от тази застраховка ви препоръчваме да се спрете на сума от поне 2500лв. Цената остава ниска (89лв без данъка), задължени сте да представите МПС-то на оглед, но пък имате покритие за всички допустими по полицата рискове, включително и автоасистанс.

Новият продукт на Евроинс е нелошо допълнение към вашата гражданска отговорност. Особено ако търсите ниска цена за частично каско или МПС-то е по- старичко и минималната премия при стандартното каско ви отказва от доброволна авто застраховка.

Сключено заедно със задължителната полица то ви носи и допълнителна отстъпка от 3% по гражданска отговорност. За да видите крайната цена с включената преференция, от въпросника ни не забравяйте да отбележите Евроинс като текущ каско застраховател.

Броко новини