Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Нов продукт от ХДИ: Моят дом- застраховка на домашно имущество с клауза на първи риск

Крайно време беше за добавим и ХДИ в предложението си за застраховка на домашно имущество с покритие на първи риск. Имате цените за сравнение.

Какво и как застраховате с полица "Моят дом" на ХДИ

Имущество, което може да се застрахова

С новата малка полица на ХДИ можете да застраховате само основната сграда на терена на имота. Това може да бъде апартамент, къща или етаж от къща. Извън обхвата на допустимото имущество са общите части от сградата и прилежащи помещения или постройки, като гараж, мазе, таван и т.н.

Движимото имущество обхваща стандартното съдържание на жилището (електроника, електроуреди, обзавеждане). Изключение са обичайните имущества с висока стойност- бижута, антики, произведения на изкуството.

Лимитите

Полицата може да бъде сключени при 13 комбинации от застрахователни суми вариращи от 10000лв. до 40000лв. за недвижимо имущество и до 10000лв. за движимо. Предложенията са статични- при избран лимит за недвижимост, лимитът за съдържание е фиксиран и не може да бъде променян. Същото се отнася и за подлимитите. Такива се предвиждат при кражба. Отговорността на застрахователят е до 40% от избраната граница за движимо имущество.

Земетресението е със самоучастие от 2% върху застрахователната сума. Покритието не е ограничено и обхваща общата сума на движимо и недвижимо имущество.

Покрити рискове

Извън обичайните пожар, природни бедствия вкл. и земетресение, аварии на водопроводи, канализация или кранове, по полицата могат да бъдат покрити и вандализъм, отговорност към трети лица, късо съединение и токов удар, всички рискове на стъкла, разходи за алтернативно настаняване и кражба.

Два риска правят особено приятно впечатление при новата имуществена полица на ХДИ.

Покритието на кражба е за рисковете с взлом и с използване на техническо средство. Второто можете да видите в предложенията на много малко застрахователи (Булстрад и Уника) при полица на лимит.

Ако кражбата е покрита можете да добавите и разхода за ключар. Ще ви възстановят до 100лв за майстора.

Цените са конкурентни. Можете и сами да го проверите.

Броко новини