Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Нов продукт от Виктория: Спасителен пояс на пътя

Виктория май упорито се опитват да ви спечелят на тяхна страна. Към ниските цени за гражданска отговорност в последните няколко месеца, компанията добавя и една интересна малка застраховка. Търговската марка на новият продукт е Спасителен пояс на пътя и както показва името е обвързана с рискове, свързани с автомобила.

Какво застраховате със Спасителен пояс на пътя?

Застраховката е модифицирана злополука, със специален акцент на рисковете свързани с пътно транспортни произшествия. Извън обичайните за моторно обвързани злополуки рискове (смърт и трайна неработоспособност) със спасителния пояс на пътя можете да ангажирате застрахователя с разходите за амбулаторно и стационарно лечение, медикаменти и медицински транспорт. Лимитите на отговорност на ниски, но във всички случаи и много по- добре да има кой да подели разходите нали?! Полицата се предлага и при фиксирани суми (нямате свободата да избирате между опции или да модифицирате кои рискове да бъдат включени).

Застраховката може да бъде сключена в две опции- на МПС и индивидуално.

Спасителен пояс на пътя (за колата)

Малко ви подвеждаме с това определение, защото покритието при тази опция няма нищо с рисковете върху автомобила. Тази опция на застраховката е сходна с доброволната злополука на лицата в превозното средство. Застраховат се всички места по талон и покритието важи за всеки който се вози или управлява превозното средство.

Предложението на Виктория е само за един лимит 1000лв за рисковете смърт и трайна неработоспособност в резултат на ПТП. Извън стандартните рискове обаче Спасителният пояс предлага покритие и на медицински разноски свързани в произшествия на пътя. Застраховаеми са разходи за

  • Амбулаторно лечение- Застрахователят ще плати до 50лв за прегледи и 100лв за изследвания на човек при пътно транспортно произшествие
  • Стационарно лечение- При същите лимити за прегледи и изследвания, с добавка на 200лв при необходимост от операция в болница.
  • Консумативи и медикаменти и
  • Медицински транспорт

Покритието на тази опция е валидно за територията на страната. Валидни за опцията са общите условия на Виктория по застраховка злополука на лицата в МПС ? и специалните условия за Спасителен пояс на пътя ?.

Застраховката може да бъде сключена като самостоятелна полица или заедно с гражданска отговорност или каско. Неудобство, ако добавяте този продукт към вашето ГО или го купувате самостоятелно, е изискването на Виктория към полицата за бъде приложено копие на талона на колата.

(Личен) спасителен пояс на пътя

Втората опция на новият продукт на Виктория е персонална. Може да се сключи за едно или повече лица по списък. Представлява стандартна застраховка злополука с удвоени лимити за рисковете, свързани с ПТП. Базовото покритие е при лимит от 10 000лв. Ако реализираният риск е резултат от ПТП- лимитът е 20 000лв.

Извън базовият вариант на опция 2, покритието на личния спасителен пояс може да бъде разширено с дневни пари за болничен престой. Лимитът е 20лв на ден за не повече от 30 дни в рамките на застрахователната година. Покритието на този риск е и със 7 дни изчаквателен период.

Териториалното покритие на втората опция е цял свят. Полицата се сключва се по общите правила на застраховка Злополука и заболяване ? и Специалните условия на Спасителен пояс на пътя? .

Броко новини