Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Формална промяна в тарифите по гражданска отговорност от Армеец

От 01.09.2009 цената на гражданската отговорност е с 11,40 по- висока за всяка категория автомобили. Формалното основание за това- изискване за КФН по отношение на начина на начисляване на вноските за Гаранционния фонд, Обезпечителния фонд и знака на стикера. Реалния резултат-леко оскъпяване на основната тарифа. Практическия извод- по удобно е, защото различни в това отношение като че ли не останаха.

Броко новини