Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Новите цени на Уника за гражданска отговорност

Седмицата почна тежко. Компаниите с двете най- сложни тарифи обявиха нови числа за гражданска отговорност. Уника изцяло, а ДЗИ частично предлагат покритието по застраховката на- по- високи цени. Но поред...

В Уника е вече по- скъпо!

110лв за гражданска са история. Най- ниската цена за лека кола в Уника е 160лв.

Всички цени с плюс

Гражданската за леки коли на юридически лица е средно с 27% по висока за всички региони, като най крайно е покачването при малките МПС-та (до 1700 кубика). Остава преференцията за възраст над 30г. за физически лица. За разлика от старите условия при новите бонуса е повече от двоен. Въпреки това обаче новите числа са с между 20лв. и 68лв по- високи.

Най съществени са разликите при малките коли, особено в трети регион. Покачването при новите цени за леки коли на физически лица до 30г. е с 5% по- високо. Средно 27% при 22% по- високи премии за лица над 30г. Промяната има за застраховката на лица до 23г. Актуалната тарифа предвижда с 26% средно по- високи стойности.

Остава отстъпката за управление само на територията на страната. Непътуващите в чужбина ползват с до 8лв. по- висока преференция за различните тарифни категории. С 18% е по- скъпа и застраховката на товарни коли. От 25% до 35% са по- високи цените за лекотоварните автомобили. С 200лв в повече е и премията за влекачи. С 11% е средното оскъпяване за мотоциклети, ремаркета и автобуси.

Разсроченото плащане

Остава възможността за разсрочване на премията. Плащането на две вноски оскъпява застраховката с 20 до 40лв за леки коли. За останалите отложеното част от премията коства с до 133лв. в повече. С почти 50% в повече е оскъпяването при плащане през три месеца.

Останалите тарифни условия остават без промяна.

Въпреки почакването с новите цени за гражданска отговорност Уника остава в първите 6 предложения за най- ниска цена за физически лица над 30г. Проверете за вашата кола?.

Броко новини