Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Ново на BROKO: Гражданска отговорност в Алианц

Най- накрая можем да се похвалим! Целият пазар е на BROKO!

15 компании предлагат покритие на пазара на дребно, 15 застрахователя включваме в нашата оферта към Вас!

От днес онлайн е и предложението за гражданска отговорност в Алианц. Цените за покритие на компанията не са сред най- ниските на пазара, но условията заслужават внимание.

Една цена за и извън България

Алианц не предоставя бонуси за управление на преводното средство само на територията на страната. Цената е една, а покритието на застраховката за всички страни, членки на споразумението Зелена карта. Сертификатът може да бъде издаден по всяко време и всяка периодичност на плащане.

Без прекалена сегментация

Тарифата на Алианц не предвижда рисково зониране на страната. Премията за покритие е еднаква независимо от града на регистрация на МПС-но или адреса на собственика. Компанията не оскъпява цената на застраховката за ниска възраст на собственика по талон, малък шофьорски стаж, виновно причинени ПТП-та.

Оскъпяване само за таксита и опасни товари

По- скъпа е гражданската отговорност за за някой леки, товарни автомобили с лицензионен режим на движение. Оскъпяването е с около 47% за таксиметрови услуги и почти двойно за МПС-та предназначени за превод на опасни товари.

Опция за разсрочено плащане

Алианц допуска разсрочено плащане на премията на две или четири вноски.

Съществената разлика с останалите на пазара е в падежирането на вноските. При плащане на две вноски, втората половина от премията е дължима пет месеца след началото на полицата. При плащане на четири, поредните вноски са след изтичане на втория, петия и осмия месец от валидността на застраховката.

Вижте цените за гражданка отговорност в Алианц ?

Броко новини