Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Олимпик: Гражданската отговорност с покритие и за Турция

И като заваляха новини, та цяла неделя. Нови условия по каско при ДЗИ и Олимпик (ще пишем за тях по късно), промяна в условията по гражданска отговорност в Олимпик и т.н..

Съвсем в унисон с предстоящите ваканционни месеци, от днес гражданската отговорност в Олимпик е с опция за покритие и за Турция. Цената остава без промяна.

Някой от особеностите които не бива да пропускате при гражданската в Олимпик

  • По условията на кодекса за застраховане застраховката е с покритие за страните от европейското икономическо пространство. За пътуване в тези страни не е необходимо да имате сертификат зелена карта. Удобство на полицата на Олимпик е, че съдържанието на полетата са изписани и на английски.
  • Можете да ползвате отстъпка от цената срещу декларация, че превозното средство няма да напуска територията на страната.
  • Може да се плаща разсрочено, на две, три или четири вноски. Оскъпяването е малко.
  • Ако сключите полицата с отстъпка за страната и решите да доплатите за зелена карта, дължи и непогасените вноски по полицата.
  • За страните извън ЕИП, Олимпик покрива Сърбия, Хърватска, но само ако преминавате транзитно през тези страни. За разширението на покритието за Турция няма такова ограничение. Получавате сертификат, задраскан за всички страни различни от трите допустими и ЕИП. Цената на целената карта е от 50лв нагоре.
  • Покритието по вашата гражданска отговорност не може да бъде разширено за трети страни, членки на МЗСК различни от изброените по горе.

Всичко останало по тарифата остава без промяна. Сравнявайте.

Обърнете внимание на полето на територия на управление! Ако изберете всички страни членки на МСЗК няма на видите число за покритие от Олимпик. Както ви казахме по- горе- може само до Турция!

Броко новини