Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Олимпик: Каското покрива вече и Турция. Цените остават без промяна.

До сега май не сте коментирали каското на Олимпик. Като изключим забраната за застраховане на BMW-та и последвалото разрешение, но със задължително оскъпяване от 1000%. Новите общи условия (в сила то 05.06.2013г.) са добър повод да коригираме този пропуск, защото в правилата на компанията има доста интересни особености- част от тях без аналог на пазара.

Какво може да бъде застраховано с каското на Олимпик?

Извън стандартните шаблони- минимално (ПТП), частично (ПТП, пожар, природни бедствия, аварии) и пълно каско (същите рискове, с добавка кражба и грабеж), каското на Олимпик дава две допълнителни възможности

? Щети по фарове, стопове, мигачи, брони и стъкла.

Предлага се като самостоятелна клауза. Покритието е за рисковете ПТП, пожар, природни бедствия, злоумишлени действия и последствия от кражба и грабеж, но само върху изрично изброените детайли на автомобила. Това частично покритие се предлага само за леки и лекотоварни автомобили на възраст до 11г.

Сравнително скъпо е, тъй като обхваща най- рисковите части на превозното средство. Цените варират между 50% и 70% от цената за пълно каско. Обезщетенията са лимитирани до ниски суми, вариращи от 750лв за най- старите коли до 2 500лв за нови.

? Каско 200

Каско 200 е втората опция, която прави авто застраховката на Олимпик различна. Тази клауза е подобна на продукта Каско 100 на Булстрад. Приложима е само за леки автомобили, с действителна стойност по- ниска от фиксираната застрахователна сума от 5 000лв. Освен лимита, разлика е и самоучаситето от 200лв. (Не правете пълна аналогия! При Булстрад е авансов бонус- възстановява се веднъж при първа претенция ). Безусловно е за всяка щета.

За кои страни важи каското?

Всички клаузи, с изключение на пълно каско са с покритие само на територията на страната.

Пълното каско е за страната, Европейски съюз, а от 05.06.2013 и вече и Турция. Щетите в чужбина при кражба и грабеж са със задължително самоучастие от 30%.

! Поради многото въпроси към нас използваме подова да отбележим още една особеност при дефинирането на териториалния обхват от Олимпик и за задължителната авто застраховка.

При този застраховател гражданската отговорност не може да бъде разширена за всички страни от споразумението зелена карта (доброволното покритие). Максималният обхват, който можете да надградите извън задължителния по кодек е за Турция. Доплаща се 50лв, а сертификатът който получавате следва да бъде задраскан за всички непокрити държави. Така че, ако ми предстои пътуване зад граница, проверявайте правилно цените преди подновяване.

? За кои страни важи гражданската отговорност?

На кое трябва да се обърне внимание в условията за каско на Олимпик?

  • Ликвидация

Каското при този застраховател е евтино. Базовата тарифа започва от безпрецедентните 3,5% с право на отстъпки. Обаче! Дори и за нови коли безкасовата ликвидация е с минимална премия. Това значи, дори и за новите евтини коли ще ви плащат по експерта оценка при премия по полицата под 500лв.

От друга страна обаче за старите няма възрастово ограничение за правото на сервиз. Валидно е за всяко застраховано МПС с премия над 400лв.

  • Не плащане на поредна вноска

Странно правило се поява в новите общи условия. Според него при неплащане на поредна вноска застрахователят, освен да прекрати договора, има право да го промени или да намали застрахователната сума. Интересна практика е и изключение от пазарните правила за каско. Ако решението на застрахователя е за промяна, различна от прекратяване, следва да получите писмено предупреждение.

  • Прекратяване на договора

Друга особеност е едностранното прекратяване на каското. Не допускането на тази опция прави впечатление, а процедурата и последствията. Според условията това става с изпращане на оригиналната полица до компанията. Този жест от вас не обвързва застрахователя да върне част от премията, съответстваща на оставащият срок от застраховката.

Не го правете! Договори (застраховката е такъв) се развалят по начина по който се сключват- писмено с допълнително споразумение (анекс), а не с изземване.

  • Щети на паркинг и разходи за репатриране

Щетите на паркинг (тези без документ, срещу декларация) са покрити само ако за тях сте уведомили застрахователя и сте спазили дадените ви инструкции. Става на тел. 0700 17 999.

Каското на Олимпик покрива до две събития по декларация за щети по основни корпусни външни детайли (броня, калник, врата, преден/заден капак, панел, страница, таван, стъкла, огледала и стандартно монтирани осветителни тела) за срока на полицата. Четири детайла е горна граница на отговорността за една претенция.

Не се изненадвайте от това условие. Има го при доста други застрахователи.

По условия разходите за репатриране след събитие за покритие. За да бъдат възстановени обаче е препоръчително ползването на услугата от препоръчана от застрахователя фирма. Телефонът е същия 0700 17 999.

? Новите условия са на секцията на Олимпик на нашата страница.

Знаем всичко и за каското! Бихте ли искали вашия брокер да бъде такъв??

Броко новини