Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Олимпик: Не застраховаме клиенти на Булинс и други

Денят 06.06. завърши изненадващо!

Олимпик забрани застраховането на бивши клиенти на Булинс и други. Другите компании не са изрично изброени, но ако попадат в групата на застрахователи с висока квота на щетимост към края на март, са в списъка.

Какво означава това?

Само гражданската на реален прицел

Въпреки, че в ограниченията при подбора на клиенти, Олимпик не посочва за кои продукти налага забрана, възможностите за ефективен контрол извън гражданската са ниски.

Причината: Посредниците са ограничен достът до информационните системи на всички застрахователи. Освен това липсват централизирани регистри за поддържаните застраховки различни от задължителната ГО.

Другите неизвестни компании в списъка и колко точно е висока квота на шетимост

Както знаете ние сме изключително прецизни към детайлите, особено когато са свързани със забрани. Мерките, които предприехме до сега са насочени само към клиентите на

Булинс по гражданска отговорност изтичаща през 2012г. Ще проверим (доколкото това е възможно от наличната публична информация) колко е критичната за Олимпик квота на щетимост по видове продукти и кои други (ако има въобще) компании е вероятно да попадат в списъка на забранените.

Помолихме Олимпик за допълнителна информация в тази насока. Ще споделим детайли, когато тя бъде налична.

Какви действия предприехме?

Няма да задаваме повече въпроси, от вече включените в нашия въпросник

Ние предлагаме онлайн само гражданска отговорност. За да предложим оферта за покритие поставяме необходими въпроси за да покрием изисквания на всички компании, включени в офертата. Данните, които изискваме от вас до предложение за цена, са свързани само с характеристиките на автомобила, неговия собственик или обичаен водач. Считаме, че сме достатъчно подробни и за въведеното ограничение няма да разширим кръга на информацията която изискваме от Вас за оферта.

За предложението ни по гражданска е без значение дали и кога сте били клиент на Булинс по застрахователни продукти различни от каско и ГО. Считаме, че те са без каквато и да е обективна връзка с гражданската отговорност. Нещо повече проучването на застрахователната история на клиента, без това да е свързано с риска по конкретния продукт, е извън нашите правомощия.

Ще отказваме полици към Олимпик за клиенти на Булинс по гражданска отговорност

До промяна в забраната, ако изрично декларирате текуща полица по каско или гражданска отговорност в Булинс, няма да видите в нашата оферта цена за Олимпик.

За всяка получена поръчка за полица ще проверяваме наличните данни в регистъра на гаранционния фонд. Ако в застрахователната ви история по гражданска , доколкото тя е налична, сте били клиент на Булинс, ще откажем да подновим вашата полица към Олимпик.

Като отчитаме, че Булинс са компания с традиция и история в автомобилното застраховане и значителен застрахователен портфейл, молим в аванс да приемете нашите извинения.

Броко новини