Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Олимпик: Зелената карта стана 1020лв за северна България

Новините от Олимпик всъщност са две. Ще почнем с добрата, защото втората праща офертата на застрахователя в края на предложението ни за коли с регистрация в цялата северна България.

Как се предлага гражданската отговорност в Олимпик?

Ако сте хвърляли око на начина по който работи гражданската отговорност знаете, че полицата има задължително териториално покритие за страните от Европейската икономическа общност и тези от многостранното споразумение.

? За кои страни важи гражданската отговорност?

За да предложат по- атрактивни цени за покритие, почти всички застрахователи предлагат преференция срещу декларация (съществено за оценка на риска обстоятелство, за което застрахователя е задал изричен въпрос), че превозното средство няма да се ползва извън пределите на страната. Това е познатата отстъпка за България.

За задължителните страни по кодекс сертификат зелена карта не е необходим.

? Ще пътувам в чужбина, трябва ли ми зелена карта?

Разширяването на териториалния обхват за територии извън задължителните (останалите страни членки на споразумението Зелена карта) е доброволно. Става срещу изричен ангажимент на застрахователя и в определени случай срещу доплащане на допълнителна премия или административна такса за издаване на сертификат. Формално този изричен ангажимент се изразява с издаване на сертификат зелена карта.

Гражданската отговорност в Олимпик се предлага и в трите възможни опции.

  • Цена с включена отстъпка за управление на превозното средство само на територията на страната (цена на България)
  • Цена за България и ЕС. Обърнете внимание! Предложението на Олимпик е с лека модификация, спрямо задължителното покритие по кодекс. Очакваме допълнителните указания на застрахователя как би следвало да бъде разбиран териториалния обхват в този случай.
  • Цена за България, ЕС и Турция- За доброволното разширение на покритието по полицата се издава зелена карта- доплащането е 50лв. (за част от регионите на страната).
  • Покритие за други страни не се предлага.

От 14.06.2013 застрахователят предлага и

Две безплатни зелени карти за по 21дни към гражданска отговорност за България и ЕС

Опцията е валидна само за леки автомобили. Безплатните сертификат и са два с валидност от по 21 дни. Могат да бъдат издавани и при разсрочено плащане. При текущата информация по отношение на доброволното разширение на покритието, безплатното разширение е валидно само за Турция.

Какво и кога следва да доплащате около безплатните сертификати?

  • Ако полицата е сключена с отстъпка за България, дължите доплащане до цената на България и ЕС. Ако гражданската отговорност е сключена на вноски, дължите разликата до цена за България и ЕС само оставащите вноски.
  • Ако полицата е сключена без отстъпка за България, т.е. по цена за България и ЕС- не се доплаща нищо.

Зелената карта за северна България става 1020лв.

Драстичната промяна въвеждат Олимпик за МПС- та с регистрация BН, BP, M, EH, BT, P, CC и TX. Издаването на сертификат вече струва 1020лв (в включен данък). При изрично разрешение от страна на застрахователя, доплащането за сертификат може да бъде и 51лв.

Новите цени за зелена карта са онлайн. Проверете как изглежда гражданската отговорност за северна България?.

Ще продължим темата след като получим пояснения от страна на Олимпик във връзка с териториалната валидност на офертата им за гражданска отговорност.

Броко новини