Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Олимпик: Не застраховаме БМВ-та по каско

Настават тежки времена за собствениците на БМВ-та. Новините за промяна на условията, при които застрахователите са склонни на покриват баварците по пълно каско и кражба валят като из ведро. Мерките са варират от по- високи цени до задължително монтиране на защитни устройства. Най- крайното отношение до сега беше към високо проходимите Х5 и Х6. До вчера.

От днес

Олимпик не застраховат БМВ-та по каско с клаузи, включващи кражба и грабеж

Мярката влиза в сила от 31.10.2012 и се отнася за всички модели на марката. Ограничението е за клаузи „Пълно каско” и „Кражба и грабеж”. За частично каско остават допустими за застраховане.

? Последната промяна за каското на БМВ-та в ДЗИ

? Последната промяна за каското на БМВ-та в Булинс

Познавате ли каското на Олимпик? Време е да поразкажем за всички, които не карат БМВ.

Покрити рискове

Избирате покритите между пет клаузи:

  • Минимално покритие

Покритието е за щети по време на движение. Застраховани сте за ПТП с други МПС-та, сблъскване или удар с други подвижни или неподвижни предмети, удар с хора и животни, от препятствия по пътното платно като земни и скални маси, падащи дървета и клони (не в резултат на природни бедствия), падащи предмети от сгради и летателни тела.

  • Основно покритие

Основното покритие добавя към включените към минималното и щети на паркинг, отваряне на врата или капак по време на движение, пожар и/или експлозия на МПС по време на експлоатация в резултат на случайно събитие, природни бедствия – буря, ураган, градушка, гръм и мълния, проливен дъжд, наводнение, удар на МПС от предмети отнесени от буря или ураган, падащи дървета и клони вследствие на природни бедствия, действие на морски вълни, свличане или срутване на земни пластове, натрупване или свличане на сняг или лед, авария на промишлени и битови водопроводи, канализационни, газопроводни, паропроводни и електрически инсталации.

  • Пълно каско

Покритието включва рисковете по клауза основно покритие и кражба и грабеж, злоумишлени действия на трети лица, включително умишлен палеж или взривяване.

  • Частично покритие -Щети по фарове, стопове, мигачи, брони и стъкла

Тази клауза е емблематична за каското на Олимпик. Застраховат се само изброените детайли на автомобила за рисковете пожар, природни бедствия, злоумишлени действия на трети лица (без умишлен палеж и взривяване), отваряне на капак или врата по време на движение, щети при кражба или опит за кражба на стационарно монтирано оборудване.

Отговорността на застрахователя е лимитирана за срока на застраховката според възрастта на автомобила. 2500лв за нови коли (до 5г. ), 1500лв за автомобили до 8г. и 750лв за МПС-та до 11г.

  • Кражба и грабеж

Покрива обичайните две форми на противозаконно отнемане на МПС.

Териториален обхват

Всички клаузи, без пълно каско, са с покритите за територията на страната.

Териториалният обхват при пълно каско е за България и ЕС. Има ограничения в отговорността на застрахователя извън страната за рисковете кражба и грабеж. Самоучастието при такива събития извън България е 30%.

Покритието по пълно каско за чужбина е за провизорен ремонт с лимит от 10% от застрахователната сума, транспортиране до България и отговорно пазене до 15 дни на територията на страната на събитието.

Отстъпки, надбавки и минимална премия

Допустими са обичайните за каско редукции в цената . -15% за сключена гражданска отговорност, -10% за нов клиент, до -15% при подновяване за поредна година без щети. Пълното каско е с право на авансов бонус от 25%.

Завишенията са за предназначение и наличие на щети по изтичащата полица.

Минималната премия е 300лв за пълно каско и 175 за кражба и грабеж.

Ликвидация

При премия до 500лв ликвидацията е само по експертна оценка. Над тази сума опциите зависят от възрастта на автомобила.

  • До 5г. МПС- то е с право на отстраняване на щетите в официален или доверен сервиз, или по предоставени фактури
  • До 8г. е с право на доверен сервиз или възстановяване на разходи за ремонт по предоставени фактури. Срещу завишение на премията и минимална сума за година от 750лв, ликвидацията на първата щета може да бъде и в официален сервиз.
  • До 11г.- доверен сервиз и фактури. Над 11г. – само доверен сервиз.

И това не е всичко за каското на Олимпик. Вижте повече и за каско 200.

Броко новини