Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Олимпик: Евтина гражданска за Европейския съюз

Всичко ново заслужава повече внимание. Новата компания в нашето предложение към Вас не е изключение. Подробностите за гражданската отговорност в Олимпик. ЦенатаНиска! С много малко изключения, офертата на Олимпик е с най- ниско число за покритие на леки коли до 1300 и над 2500 кубика. В допълнение на това цената не зависи от възрастта на собственика, опита му шофьор или виновните ПТП-та за последните години. Тарифата е с обичайната за пазара регионална структура. София и Перник са традиционно най- скъпи. Пловдив, Варна, Бургас и Русе ползват междинни цени. Всички останали населени места са с преференциите на ниско рискова зона. ТериторияПредложението на Олимпик е с включена отстъпка за управление на превозното средство на територията на България и Европейски съюз. Както вече знаете, за страните членки сертификатът зелена карта не е задължителен. Извън ЕС (със зелена карта) покритие се предлага при специални условия и доплащане. Важно!За страни извън ЕС гражданската ви отговорност може да бъде разширена само за Сърбия и Хърватска, при следните условията: Преминавате през двете държави транзитно;Плащане премията еднократно. Ако вече имате гражданска на вноски, дължите доплащане на всички предстоящи. Цената за зелена карта е между 10лв. до 45лв. допълнително в зависимост от категорията на превозното средство. За останалите държави членки на споразумението Зелена карта, покритие не се предлага. Разсрочено плащанеДопуска се плащане на премията на две или четири вноски. Оскъпяването е пренебрежимо малко. Ако все пак не правите планове за Турция през лятото, може би 163лв. е числото на Олимпик за гражданската на вашата кола.Проверете?

Броко новини