Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Олимпик: Гражданската отговорност вече с покритие за всички страни, членки на споразумението Зелена карта

Единствената компания с ограничение в разширението на териториалния обхват се отказа от него. Вече всички застрахователи, опериращи на територията на България предлагат покритие по гражданска отговорност за всички страни членки на споразумението Зелена карта.

Новите условия за зелена карта при Олимпик

В унисон с указанията на надзора зелената карта с покритие на задължителния, според Кодекса за застраховане обхват, е безплатна. Като правото да получите сертификат не зависи от уговорената периодичност на плащане на премията. Доплаща се за разширение на покритието. Цената е фиксирана 102лв. за леки и лекотоварни автомобили и 510 за всички останали. Преди да сте се впечатлили от второто число, ще припомним, че тежкотоварните МПС-та при Олимпик имат специално завишение на премията от 1000%, което едва ли мотивира достатъчно потенциалните кандидат застраховани.

За леките и колите до 3,5т. Олимпик предвижда и допълнителна опция. Разширение на покритието само за Турция и/или Македония. Цената е 10,20лв. Остава и ограничението разширението на покритието по гражданска отговорност да се предлага само при погасена премия по полицата. Четете го- плащате еднократно или довнасяте неплатените вноски.

Вече знаете, че след средата на април безплатните зелени карти от по 21дни, вече не се предлагат. Няма и оскъпяване на крайдунавските региони при издаване на сертификат.

Имате цените. Сравнявайте.

Броко новини