Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Олимпик: По- ниски цени за гражданска отговорност на нови коли

И втората новина от Олимпик за днес са новите цени по гражданска отговорност. По твърдата аналогия на каското- стават по- високи, но… не за всеки случай.

3% по- високи цени за гражданската отговорност на леки и лекотоварни коли

Промяната засяга само леките МПС-та и лекотоварните до 3,5т. Разликата е близка до 3%. Цените са по- високи за всички региони и периодичност на плащане на премията.

До тук с повишението на цените

По- новите коли с по- евтина гражданска отговорност

Интересна политика подхващат Олимпик. Докато всички на пазара се борят за интереса на по- старите (четете го надраснали поне десетата си година), този застраховател предлага по- изгодните си цени за коли до 10г. Разлики спрямо досегашните числа варират от малко над процент средно понижение при най- безрисковите региони до средно 4,6% за Пловдив, Варна, Бургас и София област. Като минусът достига и до високите за последните месеци -8,27%!

Колкото и приемливо да изглежда на пръв поглед предложението на Олимпик сме песимисти за успеха на такава стратегия. Българският автопарк е застаряващ. Делът на колите под 10г. е малко над 18%. Като махнем от тях лизинговите, при които изборът на застраховател е предопределен от малкото на брой лизингодатели, числото пада драстично надолу.

Въпреки това

Олимпик СА оферта по гражданска отговорност!

Полицата се предлага без отстъпка за България. Това означава, че цената която виждате е еднаква за всички задължителни по кодекс страни. В допълнение имате и две безплатни разширения на покритието (зелена карта) за Турция от по 21 дни.

Виждате правилно разликата ако на въпроса ни „къде обичайно се управлява превозното средство“, отговорите България, ЕИП, Сърбия, Андора и Швейцария.

Това правило не е валидно, ако възнамерявате да пътувате до други (трети) страни, като Македония, Албания, Русия и т.н. Гражданската отговорност в Олимпик не може да бъде разширена за там.

Имате цените- сравнявайте правилно.

Броко новини