Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Олимпик: Задължителен оглед при застраховка на имущество. Промени и в цените.

Поръчате ли си застраховка на домашно имущество в Олимпик- идваме ви гости да го видим! Това е новото задължително правило при имуществените полици на Олимпик. Защото

Огледът става задължителен при сключването на всяка имуществена полица

Изискването на Олимпик е валидно от началото на юли и е в сила за всички застраховки на имущество (Щети на имущество на физически лица, Щети на имущество на юридически лица и Домашно имущество- което имате онлайн).

Интересен и различен от установения на пазара подход е. При всички други компании малките рискове (според застрахователя малък е риск на стойност над половин или един милион според компанията) се приемат такива, каквито ги описва клиент при сключването на полицата. Единствената причина за това е разхода по сключване. Извършването на оглед е скъпо занимание и при ниска цена на полицата или нисък лимит на отговорност, такъв харч е неоснователен.

Повече за това кой е добре да прави огледа четете в коментарите.

Доколко оставаме мотивирани след като отделим време за обяснение на механизма на работа на имуществената полица и обективно сравнения за целите за клиента на условията на този застраховател сред всички други, да отделим за наша сметка още поне разхода за час за оглед, при обща премия по полицата под 100лв, е отделен въпрос. Ако трябва да сме честни разчитаме, че новите цени (за полицата, която имаме онлайн) ще ви откажат да ни създадете тази работа.

Промоцията по стандартните имуществени застраховки спря. Покритието на първи риск е вече по- статично и нови цени

Нямаме представа при какви нови срокове е била обявена промоцията по стандартните имуществени полици. По- важния факт е, че се прекратяват преди да е изтекъл. Ако вече сте си харесали цена с включени 40% намаление, трябва да преразгледате избора си.

Интересни са и

Промените при полицата на първи риск (Домашно имущество)

  • По- скъпо за малките лимити

Излишно е да ви казваме, че клаузата на първи риск е скъпа. Ако жилището е драматично подзастраховано, уговорката за първи риск е необходима, а добавката и не деформира чак толкова цената. Значи ако лимитът по полицата е малък (да речем 40 000- 50 000) цената е приемлива и изгодна. При по- високи лимити обаче, клаузата на първи риск започва да изкривява икономията от избора на лимит, пред действителна стойност. Това е общо правило за този тип застраховка.

Промените при Олимпик са точно спрямо тази условна граница. За ниските лимити става по- скъпо, при по- високите обратното. Да не издребняваме с числа, имате си калулатор за сметки.

  • По- малко опции за избор

При високи лимити клаузата на първи риск прави малката имуществена полица неразумно скъпа. Много трудно застрахователите успяват за такива нива да предложат атрактивна премия, пък и твърде вероятно покритието на действителна стойност да се окаже значително по- евтино. Вероятно това е причината Олимпик да ограничат офертата си по тази полица до 100 000лв за недвижимо имущество (при 150 000 до сега), до 30 000 за движимо при основните рискове и до 10 00 за кражба.

Новите възможности за избор при рисковете на стъкла и отговорности към трети лица са вече само в границите на 500лв и 2000лв съответно.

  • Полицата стана статична

До сега този продукт на Олимпик беше доста гъвкав (по подобие на Армеец, ДЗИ, Булстрад) и позволяваше персонализирана настройка на почти всички групи рискове. С промяната от началото на юли пакетите рискове са при статични лимити за движимо и недвижимо имущество. Косвен ефект от ригидността е задължителните подлимити за земетресение и кражба.

Имате цените и пълните условия на Олимпик. Посравнявайте.

Броко новини