Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Олимпик: Млад не значи скъп за гражданска отговорност

Едно трябва да се признае на Олимпик! Не се притесняват да проверяват нови подходи. Спомняте си преди години, че точно те бяха първата компания, която предложи опция за частично разширение на териториалния обхват. Последваха ги после почти всички други , а накрая надзора за по- лесно изтри критериия от конкурентните предимства с новия Кодекс за застраховане. Интересното с начало днес е:

Крехка възраст не значи задължително скъпа гражданска отговорност

Ако не сте минали 25-тата година и вече имате кола, трябва да знаете какви са разликите в цените за гражданска отговорност. Липсата на поне четвърт век носи добавка в плюс от поне 20лв.

Олимпик са се вградели в тази особеност от доста време. Малко след нова година премахнаха завишение за възраст до 21г. После се отказаха да събират доплащане до справедливата премия по тарифа, ако застрахована при тях кола се окаже с млад притежател след промяна на собствеността.

От днес направо пращат практиката на скъпа гражданска за млади в историята. Възрастта вече няма особено значение за цената на задължителната полица. Не броим 1-2-та лева, които е възможно да поспестите с повечкото рождени дни. Натрупате ли повече от една година опит зад волана, възрастта няма особена връзка с премията.

Второто хубаво са вноските

Премията на вноски не зависи от това на колко ще се дели

Тук има едно Олимпик хващат ново конкурентно предимство- плащането на три вноски. Предлага се само от тях и от Булинс. При вторите обаче деленето на три излиза много по- скъпо от това на четири. А всички останали застрахователи по неизвестна причина не искат да имат плащане през четири месеца.

Защо е удобно плащането на три вноски

  1. Защото премията е почти толкова висока, колкото на четири, но в себестойността влизат една лепенка и една зелена карта по- малко (разбира се, че са от значение при 3лв разход на вноска за удостоверяване)
  2. Вноските остават ниски (поносими са за ниско доходния сегмент) за да бъде продаваема полицата.
  3. Облепването на колата с лепенки е един път по малко.
  4. Може да се предложи с безплатна доставка, защото все пак парите стигат за плащането на куриера.
  5. Нишата е празна, а такъв лукс не остана по гражданска отговорност.

Имате цените, радвайте им се.

Броко новини