Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Олимпик: Отказващо скъпо за големите коли и ремаркета по гражданска отговорност

Интересна тенденция наблюдаваме при Олимпик в последните месеци. Общото при всички мерки, които я формират са:

Крайни решения и числото 1000.

Началото беше твърдо НЕ за клиенти на Булинс. Това указание, макар и старичко все още не е официално отменено и затова не ви показваме в офертата си числа за Олимпик, ако сте избрали Булинс като текущ застраховател по каско или гражданска отговорност.

После дойде времето на високата тарифа за каско опасни модели. Пазарът дефилира с дебели базови числа и/или задължение за монтаж за собствена сметка на имобилайзери. Олимпик отказа да застрахова BMW-та. После преразгледаха позицията и група модели получиха достъп по каско, но при 1000% завишение. Промените от юли върнаха цените до станалите стандартни 8%.

Числото 1000 обаче остана като цена за доплащане за зелена карта за всички МПС-та в регистрация в северна България.

От днес същата стойност, но в проценти завишение е факт и за всички тежкотоварни коли , влекачи и ремаркета

1000% по- скъпа гражданска отговорност за големите МПС-та

1000% завишение на базовата тарифа означава, че премията която сте свикнали да виждате е вече по 11. Мярката се отнася за всички товарни коли с товароносимост над 3,5т., влекачи и товарни ремаркета.

Оскъпяването е задължително, независимо от това дали по полицата се ползва отстъпка за управление само на територията на страната или доплащате за разширение на покритието за трети страни. Не зависи и от избраната периодичност на плащане.

Пипнали сме цените. Ако сте фенове на високите стойности- едно валидолче и … проверявайте.

Не се притеснявайте от новите числа

Мярката на Олимпик не е показателна за някаква обща възходяща тенденция в цените. Гражданската отговорност е задължителна застраховка и всяка компания с лиценз да я предлага не може да откаже да сключи полица. Единственият начин да ви демотивира е с крайно висока цена.

Твърде вероятно този застраховател иска да повиши делът на леките автомобили в портфейла си.

! Не бива да забраняте също така, че Олимпик са единствената компания която не предлага разширение на покритието по гражданска отговорност за трети страни (различни от задължителните по Кодекс). Териториалният обхват може да бъде разширен само за Турция. Съобразете този факт, ако имате намерение за пътувате в друга страна от споразумението зелена карта.

Броко новини