Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Олимпик: Поправената тарифа по гражданска отговорност и ефектът на промените в Наредба 24

Позабавихме се, но едва в края на деня получихме загадка, че около възможния териториален обхват при Олимпик е възможно да има настъпили промени. Причината за многократните ни въпроси към този застраховател е разширението на покритието за трети страни. В официалната информация от преди доста време единствената опция която се предлага е само за Турция. В последните няколко изменения на тарифата обаче, Олимпик не споменават каквито и да е разграничения за страни извън задължителните. Това означава, че гражданската отговорност без каквито и да съмнения може да бъде разширена за всички страни- членки на споразумението.

За кои трети страни е вероятно да може да бъде разширена гражданската отговорност при Олимпик?

Попитахме за пореден (поне 4-ти път) път, защото шаблонното „няма промени“ и „толкова ли не разбираш?!“ не върши никаква работа, ако черно на бяло в тарифата е загатнато друго. До понеделник очакваме и писмено потвърждение, че покритието по гражданска отговорност може за бъде разширено за всички трети страни (извън задължителните).

Колеги от Олимпик, моля допускайте, че е възможно професионалната квалификация на брокера да не е пропорционална на премийния му приход. За гражданската отговорност ако задаваме въпроси е по единствената причина, че документацията която ни пращате съдържа несъответствия или пропуска съществени обстоятелства.

Застраховането е бизнес на ясни правила и място за лична интерпретация няма! Като това правило е особено валидно, ако предложенията които правим към потенциални клиенти и информацията която споделяме онлайн, са публични и свободно достъпни за който и да било. Недопустимо за нас е да говорим измислици!

Преди да сте ни попитали, защото въпреки горното ни впечатление, не веднъж сме препоръчвали офертата на Олипмик, обясняваме. Гражданската отговорност е добре разписана в нормативни актове. За задължителните обхват (лимити и територия) няма никакво значение какви интерпретации прави застрахователя. Дават ли вашата цена- взимайте без притеснение.

И да се върнем на промените.

Коригираната тарифа пооскъпи цената за новите леки коли

Средната разлика е малко над 2,5лв, като най- крайно е поскъпването за регистрациите в области Варна, Бургас, Пловдив и София- област (средно 9,20 за различните периодичности за плащане на премията). За определени категории леки коли завишението достига до почни 20лв.

Промените при коли над 10г. са козметични и разликите не заслужават внимание.

Интересно решение обаче имат Олимпик по отношение на срокът на гражданска отговорност. Валидността на гражданската отговорност остава точно една година

Както ви казахме още през ноември недомислицата около срока в Наредба 24 ще народи иновации.

Гражданската отговорност на Олимпик изтича рано сутрин

Ако сключвате полита днес с валидност от 00.00 на 14.02.2014г. то тя ще бъде валидна до 00.00 на 14.02.2015г.

Това е решение е в унисон на българската поговорка „и вълка сит и агнето цяло“. Така и изискването на наредбата по отношение на деня е спазено и застрахователната година няма ден отгоре. Неудобно остава за потребителя, но … за него трябваше да се мисли преди излизането на Държавен вестник.

Броко новини