Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

От 03.01.2015г. сключването на гражданска отговорност при наличие на валидна полица ще бъде технологично невъзможно

Ето, че Гаранционния фонд фиксира официалната дата, след която забраните на новата Наредба 49 ще станат факт.

От 03.01.2015 за една кола може да има валидна само една гражданска отговорност

Проверката ще се осъществява автоматично от Информационния център на Гаранционния фонд. Ако избраната за начало на новата полица дата влиза в срока на валидност на текущата, застраховката няма да може да бъде издадена. Най- ранната възможна датата е денят след датата, посочена като край на текущата застраховка.

Силно се надяваме, проверката да е и с час, защото част от застрахователите продължават да издават полици валидни до 00:00 на съответната дата.

Какво точно ограничават с тази забрана?

Ето ви пример.

Ако имате полица гражданска отговорност до 30.01.2015г. датата за начало на новата може да бъде най- рано 31.01.2015г. Датата за начало няма да може да бъде 30.01.2015г. или друга по- ранна дата.

Няма ограничение обаче да подновите застраховката по- рано, например днес. Датата на сключване е без значение. Гаранционният фонд допуска да се подновява с до 3 месеца по- рано. Застрахователите ограничават този период до месец- два.

Какво означава това ограничение за Вас?

  • Не може да имате две валидни полици за едно и също време за едно превозно средство

Рационално погледнато е добре, защото ако не търсите двоен лимит на покритието, плащате двойно за едно и също нещо.

Вашият брокер ще бъде принуден да е по- внимателен. Преди да ви нацъка новата полица ще проверява задължително до кога е валидна старата. Та нали за това го предпочитате, трябва да помни важните дати вместо вас!

  • Не можете да смените застрахователя по гражданска отговорност преди текущия да е прекратил полицата

В тази ситуации най- уязвими са предпочитащите да направят нова застраховка вместо да платят поредна вноска. Ако предпочитате удобството да ви носят полицата на адрес (поръчвате през интернет), пред това да търсите офиса на брокера или застраховател, няколко пъти годишно- помислете го преди да подновите.

Ако мислите да смените застрахователя вместо поредна вноска, ще трябва първо да изчакате да ви прекрати текущата полица поради неплащане. Това става на 15- тия ден от датата на падежа, записана в полицата. Едва тогава ще бъде технологично възможно издаването на нова гражданска отговорност.

  • Изборът ви на нов застраховател е ограничен за определено време, ако текущата полица е сключена с кауза за автоматично подновяване

Факт е при част от застрахователите. Неудобство е, защото дори на принта на полицата тази клауза може да не се вижда. Има я само в интефейса на застрахователя. Практиката на автоматичното подновяване НЕ Е забранена. Въпрос на отметка е. Да не споменаваме и, че няма ограничения брокерът да ви „върже“ и условия за ползване на услугата му.

Така полицата ви изтича, автоматично се подновява (възможно е да го забравите до догодина) и след изтичането на текущата, се оказва, че за определено време не можете да направите нова гражданска отговорност. Не ви коства пари, само неудобство. Защото ще трябва да чакате автоматично подновяващият застраховател да прекрати подновената и неплатена полица.

До 02.01.2015г. правилата остава в сила, но технологично е възможно да бъде издадена втора полица със застъпваща се валидност. Трябва само брокерът да затвори едно око за съобщението от системата на застрахователя.

Подготвени сте за новите правила. Вижте и цените за подновяване.

Броко новини