Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

От мястото на събитието: Пресконференция на тема „Обхватът по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите”

Състоя се днес в София Прес. Участваха Борислав Богоев- заместник- председател на КФН, Борислав Михайлов - изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на Гаранционен фонд, Орлин Пенев - председател на Управителния съвет на Национално бюро на българските автомобилни застрахователи и Комисар Антон Антонов - началник отдел Пътна полиция МВР - ГД „Национална полиция”.

Нашите впечатления

Фактите

Обхватът на задължителната застраховка е 81,88% към 21.01.2013г. Числото показва каква част от регистрираните МПС-та към тази дата имат валидна полица гражданска отговорност.

През 2012г- са извършени 1 055 029 нарушения на Закона за движение по пътищата. От тях 21 755 (около 2,6%) са с автомобили без валидна гражданска отговорност. За същия период участвалите в ПТП МПС-та без задължителна полица са под 2%. На същите нива са и предявените претенции за обезщетения към Гаранционния фонд, за вреди причинени от незастраховани превозни средства.

Изводите

Ниският обхват на практика не е толкова нисък

Ниският обхват на база регистрирани МПС-та е трябва да се коментира предпазливо. Причината за това е статистиката за регистрираните МПС- та не дава добра представа за автомобилите в движение с няколко съображения. Всички са мотивирани от неизпълнението на задължения на собствениците на регистрирани МПС-та.

  • Част от регистрираните МПС-та са бракувани
  • Друга е продадена/ предоставена за ползване зад граница
  • Трета е с автомобили които отдавна не са нито моторни, нито превозни и гният по дворове и градинки.

Използваме случая да напомним!

За всяка промяна в собствеността, ползването или съществуването на регистрирано МПС СТЕ ДЛЪЖНИ да уведомите КАТ! Продавате/купувате колата, давате/взимате я с пълномощно за ползване на някого, бракувате я! За всичко това с документите и в регионалната структура на Пътна полиция. Ако не го направите освен глобите ви се трупат лихви, данъци и потенциални неприятности ако вече (не) вашето МПС-то участва в ПТП.

Предприетите мерки работят

Няколко мерки са факт от 2012г.

Мобилни системи за видео контрол (четете камери със сканиращи номера устройства), с които в реално време се проверява за наличие на валидна гражданка отговорност.

Промени на наредбата за регистрация на МПС с които се облекчава процедурата по спиране и пускане в движение на превозни средства. (четете: като няма да я карате тоя сезон в колата, първо информирате КАТ, че я спирате от движение и след това сте свободни от ангажимента да и правите гражданска. Като ви притрябва правите ново ГО и в КАТ да пуснете обратно).

Регулярни специализирани акции от страна на Пътна полиция. При всички тях проверката за валидна полица по гражданска отговорност е задължителна.

Гаранционния фонд е изпратил 335 000 уведомителни писма, до собственици на МПС-та без валидна полица.

Какво ще се случи с обхвата на гражданската отговорност през 2013г.?

Не забравяйте, че когато има желание и институциите активно, държавата има право и механизми да въведен ред и да наложи установените правила да бъдат спазвани!

2013 определено ще бъде интересна за нехайните към задължението да поддържат валидна гражданска отговорност

До края на януари Пътна полици ще бъде оборудвана с мобилни устройства с връзка в реално време с базата на Гаранционния фонд. Това означава, че на място всяко МПС може и ще бъде проверено има ли полица или не. Ще заработят около 250 такива устройства. На практика все екип на улицата ще има технологичната възможност за проверка. Ефективно системата ще заработи от март.

До началото на февруари и софиянци ще имат сканираща камера на едни от изходите на града.

От януари започва работа постоянна работна група в участници от всички заинтересовани институции, която ще ревизира действащото законодателство, свързано с гражданската отговорност и регистрацията на превозни средства. Вероятно е да бъде облекчена процедурата за налагане на санкции при липса на валидна полица. Текущата административна процедура за санкциониране е тромава и ресурсно изискваща. Предвижда се налагането на наказание за липсата на гражданска отговорност да бъде облекчено и да се наказва с фиш, а не с акт.

НЕзастраховани по гражданска отговорност собственици на МПС-та!

Правилата се пишат, за да се спазват! Цените за полица са ниски. Неслучайно България е топ локация за застрахователните туристи. Проверявайте, избирайте и ако не ви се подновява задължителната гражданска отговорност, спирайте колата от движение.

Броко новини