Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

ОЗК: Гражданската отговорност вече само с електронна квитанция

Поздравления за ОЗК! Едно удобство за нас и повече сигурност за вас са вече факт.

Само електронни квитанции за поредна вноска по гражданска отговорност и при ОЗК

Издаването на електронен документ за поредна вноска по задължителната застраховка отдавна не е прецедент за пазара. Нещо повече при част от компаниите като Армеец, Евроинс и Олимпик, електронната регистрация на плащането е единствената допустима алтернатива. Ел квитанция може да бъде издадени и при Булинс и Дженерали (но само за първа вноска).

Какво е електронна квитанция по гражданска отговорност?

ОЗК спира работата на химизирани бланки по гражданска отговорност. Валидна вече е само електронно издадената квитанция. Вашият брокер е длъжен да издаде такава дори за първа вноска при разсрочено или при еднократно плащане.

Препоръчваме ви!

Ако искате да сте сигурни, че застрахователят в реално време ще разбере, че си плащане вноската, настоявайте винаги за електронна квитанция, ако застрахователят предлага опция за такава. Това съображение е особено важно ако плащате след падежа (т.е. със закъснение).

При нейното издаване не се греши! При каквито условия е сключена полицата, такава извадка на данните прави информационната система на застрахователя и върху документа за плащане.

И като ще става по- удобно плащането на поредна вноска при ОЗК да припомним, че при този застраховател няма оскъпяване при разсрочване на премията.

Проверете го.

Броко новини