Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

ОЗК: Каското напълно обновено по цена, правила и условия

Длъжни сме да поздравим ОЗК за новите условия по застраховка каско. Промените са доста и се отнасят само за стандартната авто полица (при ОЗК има и лимитирана версия- Каско Антикриза, аналогично на Каско 100 на Булстрад). Резултатът от тях- конкурентна заявка за потребителския интерес.

Подробностите:

Каското с по- малко опции за обхвата на покритието

До края на януари обхватът на покритите рискове се предлагаше в четири клаузи. Минимално, две разновидности на частно и пълно каско. Промените от 01.02.2014г. свиват избора до само две- частично и пълно каско. В по- тясната клауза са покрити обичайните каско рискове- пожар, природни бедствия, ПТП (включително и на паркинг) и злоумишлени действия (ограничени до механично или химическо въздействие). Пълното каско добавя в покритието кражба и грабеж на цяло ПТП и умишлените палеж и взривяване.

Рескриктивна на пръв поглед тази промяна, намираме за удачна. Полиците сключвани при клаузи, различни от пълно каско са в пъти по- малко. Крайният ритейл потребител много по- лесно прави избор между опции със или без кражба.

Териториалната валидност е вече за всички страни членки на споразумението Зелена карта

Новото каско е с безплатно покритие за чужбина. Териториалната валидност е за всички страни, членки на споразумението Зелена карта. Изключение са рисковете кражба и грабеж, пожар или експлозия в резултат на техническа неизправност и злоумишлените палеж и взривяване. Те попадат в обхвата на полицата само за територията на Европейското икономическо пространство, Швейцария, Андора и Турция.

За разлика от други предложения (например Армеец, ДЗИ, Булстрад) покритието за чужбина е без асистанс, в рамките на стандартен (лимитиран) провизорен ремонт.

Ликвидацията става гъвкава

Още една модерна пазарна тенденция намира отражение в новите условия на каското на ОЗК.

Познаващите каско знаят, че правото на ликвидация при повечето застрахователи е статично. Зависи от възрастта на колата и надвишението на определен минимум на премията.

Ако условно степенуваме възможностите за ремонт на частични щети на

  • Официален сервиз,
  • Доверен сервиз,
  • Експертна оценка.

Изричният избор от страна на клиент на едно ниво по- долу носи преференции. След ДЗИ, Булстрад, Алианц и Уника, гъвкавата ликвидация е факт и при ОЗК. Избраният от застрахователя подход е без ограничения- официалният сервиз може да бъде заменен с доверен, а доверения- с експертна оценка.

Изборът на гъвкава ликвидация носи намаление на цената за каско от 10%.

Новите цени за каско в ОЗК

ОЗК толкова дълго време продължиха промоционалната си тарифа (последното удължение изтече на 31.01.2014г.), че вече сравнението между базови числа би приличало на историческа справка. Няма да изпадаме в излишни детайли защото с допустимите отстъпки, новите ценови интервали падат и под промоционалната оферта.

Възможните намаления са доста, повечето вече стандартни за всяка каско тарифа (нов клиент, подновяване без щети, еднократно плащане, брой МПС-та и т.н.). Интересно изключение обаче е пропуска на гражданската отговорност. За цената на каското няма никакво значение къде е сключена задължителната полица. Ще припомним и че, преференцията за каско изчезна от намаленията по гражданска отговорност още през април миналата година.

Минималната премия по полицата е след най- ниските на пазара- 200лв. Правото на доверен сервиз е при премия над 400лв.

Дебела тарифа и допълнителни защитни устройства за каско опасните

ОЗК май бяха от малкото изключения на пазара при които за каско опасните не се говори много. Новите правила са далеч от драматичните 10% на Виктория, но остават на обичайните нива над 7% без право на отстъпки.

Допълнителното защитно устройство е задължително за Х серията на BMV, Q,A6 и A7 на Audi, както и за всички други модели на двете марки и големите SUV- четата на Honda, Toyota и Land Rover при застрахователна сума над 15 000лв.

Броко новини