Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

ОЗК: Пролетно настроение с -20% по имуществено застраховане

Въпросът за промоциите по имуществено застраховане вече не е къде, а кого пропускаме?! На масата е и оферта от ОЗК.

-20% намаление по имуществени застраховки. Самоучастието става нула.

Офертата и е за двете полици за домашно имущество „Достъпната сигурност за дома” и „Жилища и домашно имущество”. Извън минуса в цената имате и плюс. Самоучастието, което обикновено дразни едва при ликвидация става нула. (При ОЗК при стандартни условия, по подобие на Алинац личният принос е безусловен и приложим за всяка щета независимо от причината.) За периодът на промоцията (до 30.06.2014г.) обаче ангажиментът на застрахователят е от първото левче на вредата.

Как да проверите цените на ОЗК при полицата на лимит?

Полицата на ОЗК с покритие на първи риск е от най- статичните на пазара. Извън сумата за недвижимо, ограничена само до три възможности (12 000, 20 000 и 40 000лв) не можете да изберете нищо друго.

Рисковете са пакетирани и в обхвата, извън стандартните пожар+ (FLEXA), природни бедствия влизат и земетресение, кражба с взлом и вандализъм. За да видите числото на ОЗК, задължително избирайте третия пакет рискове - с включена кражба.

Покритието е доста поорязано. Покритието по земетресение е само да недвижимото имущество, като е лимитирано на 5 000лв, независимо от избраната сума сградата. При ниски стойности е и отговорността на застрахователя при кражба, отговорност към трети лица и разходи за ограничаване на вредите.

За сметка на това пък е евтино!

Имате цените и подробно описание на лимитите по видове рискове в нашата оферта.

Каквато и да е полица е по- добра от никаква! Отделете 30-40лв и не мислете за рисковете на къщата за цяла година.

Броко новини