Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

ОЗК: Пролетно настроение за имуществените застраховки

Не сте свикнали да ви говорим за ОЗК и имуществено застраховане, затова е крайно време да позапълним пропуските.

Имаме и повод: Пролетна промоция

В сила е от понеделник 18.03.2013 до 18.04.2013. Позитивното настроение около имуществените застраховки се поддържа от две промени:

  • 20% промоционално намаление на цената
  • Свиване на самоучастието до нула (при стандартни условия е 25лв от всяка щета)

Пролетната оферта е сила и за двата продукта на компанията по имуществено застраховане, предназначени за физически лица и домашно имущество- Достъпната сигурност за дома и Жилища и домашно имущество срещу Първи риск.

Какви са цените?

Ниски! И веднага показваме?.

Имаме онлайн имуществената застраховка на първи риск. Знаете при този продукт разнообразието е ограничено и при повечето компании той е доста статичен (не можете за избирате от много застрахователни суми). За да сравните офертата на ОЗК с тази на други застрахователи трябва да изберете лимит на отговорност от 12 000, 20 000 или 30 000лв.

Застраховката се предлага и при статична комбинация от покрити рискове (не можете да добавяте и да ограничавате покритието). За да видите ОЗК в нашата оферта на въпросника избирате покритие на „Пожар, природни бедствия, земетресение и кражба”.

За какви суми сте застраховани проверявате от бурмичката?.

Кое е важно за знаете за малката имуществена полица на ОЗК?

  • Застрахователни суми и подлимити

Извън статичната комбинация от суми, покритието по риска земетресение е само за недвижимото имущество. Лимитирато е 5 000лв независимо от избраната сума по основно покритие. Кражбата на движимо имущество също се покрива при по- ниски от избраните нива за движимо имущество.

Това не е недостатък между другото. Замислете се! От всичко което имате в къщи, вероятно е да изнесат само по- скъпото, нали?!

  • Какво имущество може да се застрахова?

Само жилищни сгради (апартамент или къща), използвани с битово предназначение. Не могат да бъдат покрити допълнителни постройки на адреса на имота. Няма ограничение застраховащ за бъде юридическо лице, ако е спазено изискването имуществото да се ползва за живеене.

Цените не могат да не ви впечатлят! ?

А това са общите условия на продукта?. Прочетете ги в аванс, ако ОЗК е вашият избор за имуществена застраховка на дома.

? Ако още не сте готови с избора, проверете важното за имуществените застраховки на къщата.

Броко новини