Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

ОЗК Застраховане: По- ниски цени за гражданска отговорност

Нова година- нови числа! Началото на сезона поставя ОЗК Застраховане с новата тарифа за гражданска отговорност. Валидна е от 11.01.2011. Цените са по- ниски!Детайлите:

Базовата премия

Базовата премия e значително по висока: между 25% и 71% за леки коли и между 38% и 89% за товарни. Но, нова не означава по- висока цена за застраховката. Компанията е предвидила редица отстъпки за корекция на крайното число в зависимост от рисковите характеристики на застрахованото превозно средство.

Отстъпките

  • Територията на България

Отстъпката на управление само на територията на страната се превърща в стандарт за пазара. От всички компании, които предлагаме само Алианц, Булстрад, Български имоти и Интерамерикан не правят ценово разграничение между пътуващи и непътуващи в чужбина.

Отстъпката за България е нова за тарифата на ОЗК. До сега компанията предлагаше покритие и зад граница за страните от европейското икономическо пространство, Турция, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина безплатно. Не излизането зад граница води до 28% по- ниска цена за леки коли, средно 32% за товарни, 30% за автобуси и между 15% и 20% за мотоциклети и ремаркета.

  • Зони на управление

Подходът за предоставяне на преференции за зона на управление е сравнително нов за пазара. ОЗК предвижда ценова редукция от 3лв до 20лв ако собственикът на МПС-то декларира, че превозното средство се управлява само на територията на зоната. Териториите им са сравнително тясно дефинирани: София- самостоятелно, Пловдив, Варна, Бургас- втора и третата попадат всички останали.

При сключване на договора за застраховка, собственикът се задължава при напускане на зоната на управление да доплати предоставената му отстъпка. Тъй като тази преференция не се определя от обективни фактори, които можем да проверим, (като буквен код на регистрация или адрес на местоживеене на собственика), тя не е отразена в нашето предложение към Вас. При получаване на допълнителни указания от компанията ще коригираме цената която виждате в нашата оферта.

  • Възраст на водачите

По условията на кодекса за застраховане, гражданската отговорност покрива поведението при управление на превозното средство на всеки водач. Ако обаче собственикът (задълженият по условията на нормата да сключи застраховката) декларира, че МПС-то се управлява само от водачи на възраст между 25 и 65 години, това води до допълнителна редукция на крайната цена с до 40лв при леки и до 80лв при товарни коли и автобуси.

Този факт има декларативен характер и не зависи от възрастта на собственика. Той обаче е част от договора Ви за застраховка и при неговото сключване се съгласявате отстъпката да бъде възстановена, ако превозното средство ще се управлява от лице извън преференциалната възрастова група.

Зелена карта

Ако сте сключили застраховката с отстъпка за управление на територията на страната, по всяко време от валидността на полицата може да изискате да ви бъде издаден унифицирания сертификат за покритие.

ОЗК предлага две възможности в обхвата на Зелената карта: Европейски съюз и всички страни от МСЗК. Доплащането за ЕС за леки коли е между 54 и 88 лв. в зависимост от кубатурата на двигателя. За тях незадрасканият сертификат струва между 72 и 118. При товарните числата варират от 92 до 258 за ЕС и до 344 за всички страни от споразумението.

Новите числа на ОЗК за гражданска отговорност са вече онлайн.

Предложението е добро за собственици на превозни средства на възраст под 25г. и при разсрочено плащане на премията.Проверете го за вашата кола!?

Броко новини