Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Претопиха ли застрахователите 2-та лева по- ниска такса за ГФ в нова цена за гражданската отговорност?

В края на 2017г. КФН прие вноската за фонд „Незастраховани МПС-та“ да бъде намалена с 2лв. И това щеше да стане факт от началото на тази, ако информацията се беше появила в Държавен вестник. Случи на 12.01.2017. и заваляха промени в тарифите.

Защо намаля вноската за незастрахованите МПС-та?

Още от 2016г. новият Кодекс за застраховане въведе понятието „автоматична дерегистрация“. Нов статут, за който пък се оказаха неподготвени други нормативни актове. Около година по- късно постановката като че ли сработи (поне според официални публикации) и така успяхме да свалим делът на незастрахованите МПС- та до едноцифрено число.

Системата работи така: Гаранционният фонд, като види, че една кола няма гражданска отговорност изпраща хартиено писмо на собственика. Кога ще реши да погледне не е законово регламентирано, затова приемаме че е веднага. Не е на практика, но... нищо.

Писмото се изпраща на последния актуален адрес. Не е този по талон, затова гледайте да поддържате адресната си регистрация вярна. Няма никакво значение, дали, кой или въобще това писмо ще бъде получено. Ако полица не се появи в регистъра на застрахованите МПС-та, данните за несъблюдаването на нормите се предават на Пътна полиция. Те отново пишат хартиено писмо до актуалния адрес, за което няма никакво значение дали, кой и въобще получено ли е. След още 15 дни липсва на полица, колата трябва да е автоматично дерегистрирана. Това означава 2 неща:

  • Глобата е в пъти по- висока, ако я изкарате колата на пътя (няма валидна регистрация)
  • При ПТП гаранционният фонд не е длъжен да плаща, защото колата няма валидна регистрация (а от нея и задължение да бъде застрахована).

Същото нещо в Е-стония са постигнали с едно изречение в закона. Там регистрацията се прекратява един месец след изтичането на последната активна полица. Няма писма, няма разходи за тях (все пак поне левче е едното). Но… не сме Е-стония за да пестим от всичко. Та

При над 3 млн. коли застраховаеми годишно, средно на месец са 250-300 хиляди. Толкова е горе долу и максималната експозиция на фонда за незастраховни МПС-та. Ако се пращат писма на време де. Всичко друго е или застраховано или дерегистрирано. За сравнение до преди година, разликата в ангажиментът на този фонд на ГФ трябва да е бил поне 4-5 пъти по-висок.

Едно друго изречение в нормите може да промени таксата допълнително от догодина. Наредба 49 вече няколко месеца прави задължително сключването на месечна полица за коли без БГ регистрация. Технологично ограниченията през системата на ГФ като че ли не работят… Но при средно 300 хиляди нови регистрации годишно, спазването на правилата ще носи +3млн лева за Фонда за незастраховани МПС-та.

Ще следим развитието, но винаги е добре да има потенциал…

Как застрахователите реагираха на 2-та лева разлика на таксата за ГФ?

За наша изненада голяма част от компаниите я претопиха в нова по- висока премия Булинс, Далл Богг, Лев Инс, Олимпик, ОЗК и Уника). При други (Евроинс) първоначалната липса на промяна в базовата цена се превърна разлика от + 2 до 4лв (според вида на собственика). При Дженерали и ДЗИ намалението премина и в частична промяна на тарифата. Армеец, Булстрад и Групама оставиха старите цени с товата такса.

Броко новини