Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Проекто: Краткосрочни застраховка за кемпери, каравани, мотори и триколки

Колко бързо депутатите изпълняват обещанията си? В този случай доста. Проект за изменение на Кодекса за застраховане е внесен вчера в Народното събрание. С него

Кемпери, каравани, мотори и триколки ще могат да правят краткосрочни застраховки

Ако сте го пропуснали, преди месеци собствениците на сезонно ползвани превозно средства се обявиха против задължението да сключват годишна задължителна полица. Аргументът против е несъответствието в периодът за който движимата собственост се ползва и валидността на застраховката.

Проекто промените се опитват да постигнат две неща.

Изрично включват кемперите и караваните в обхвата на задължените да поддържат валидна полица превозни средства.

В това няма никакво съмнение. Ако сте собственици на такова превозно средство, знаете, че според пътна полиция те се регистрират по общите правила и в талона на кемпера фигурира лек, товарен или специален автомобил (по категория пак лек или товарен). Караваната е ... ремарке.

Факт е че в чужбина има специални застраховки за тези категории превозни средства. Те не са по - скоро разширено покритие на каско (заради спецификата на съдържанието и ползването), отколкото гражданската отговорност. За задължителната полица единственото значение има къде се движи, каква скорост развива и какви са очакваните щети, и с какъв срок е регистрацията (от нея зависи застрахователния интерес). В такъв контекст кемперите и караваните са нищо повече от категорията в която фигурират според Закона на задълженията по пътищата.

Сезонните МПС-та с право на краткосрочна полица

Обърнете внимание! Това означава само, че ще може да се сключва гражданска отговорност за период по- малък от една година, но не по- кратък от 30дни. Проектът обаче не отменя задължението непрекъснато да се поддържа валидна полица.

В мотивите за проекто измененията освен периода на ползване се посочва и съображението, че нововъведения статут за автоматична дерегистрация създава допълнителна административна трудност за превозни средства, за които така или иначе „зимните“ вноски не се плащат.

Няма да ви хареса, това което ще ви кажем, но

Правилата са си правила и те трябва да са базирани на фундаментални и недикриминационни принципи

Във всички други случаи рискуват да внесат неефективност и несправедливост на даден пазар.

Задължението за сключване на задължителна застраховка произтича от собствеността, не от ползването

Правилно е. Това е една от възможностите всъщност. Такава логика са възприели всички страни членки на Европейската общност. Колата е като жилището. Както сте непрекъснато задължения да не наводнявате съседите, така и за МПС-то носите отговорност за вреди към трети лица. Забележете, задължението към съседите не се прекратява като идете на почивка нали? Колкото и приемливи да ви изглеждат мотивите на проекта, те създават неравнопоставеност. Собственикът на сезонно ползвано превозно средство не е по – специален от този на възраст, който си кара колата само по светло или само на село, защото до там преценява възможностите си.

Цената на гражданската отговорност отразява риска, асоцииран с превозното средство

Малко трудно е да го кажем на фона на вихрещата се конкуренция на пазара, но това е основополагащият принцип. Моторите са с по- евтина полица, защото очакваната щета (чиста статистика, която е необвързана със сезоните) е доста по- ниска от тази на един товарен автомобил. При ремаркетата разликата в цената идва от това, че отговорността в почти всички случай се носи от превозното средство на което е закачено. Самоходната и бавнодвижещите се пък просто не могат да развият скорост над 30-40км/ч., пък и те само по изключение се движат по републиканската пътна мрежа.

Срокът на полицата няма особено значение. Вероятността за смяна на компанията доставчик и по- трудното разпределение на риска във времето са причина краткосрочните полици да са по- скъпи. Няма формална пречка краткосрочна полица да се въведе за всички категории превозни средства. Такава е практиката в Румъния например. Там няма плащане на вноски по гражданска отговорност. Полицата се прави за 6 или 12 месеца. Допускате го вече. Цената за 2*6 е по голяма от тази за 12м.

Административната тежест на автоматичната дерегистрация е точно такава, каквато е планирана с Кодекса за застраховане. Сезонността не поражда допълнително съображение.

Въпреки основателността от развилия се „румънски“ бизнес, въвеждането на автоматична дерегистрация се оказа прибързано и недомислено. Няма изградена инфраструктура, нито нормативна, нито технологична. И докато писането на наредби за няколко месеца горе долу навакса планираното от 01-01-2016, времето за изграждате на реална връзка между КАТ и Гаранционния фонд май пропусна крайния си срок.

Защо им е въобще на Гаранционния фонд и МВР да пращат писма на хартия, като всеки български гражданин е длъжен да си познава законодателството. А на нашия пазар има и посредници, които така или иначе не пропускат важните дати за клиентите си…

Недомислиците не са оправдание! Пък и помага, ако проекто нормите се съгласуват с професионалната общност. Застраховането е наука. Не всички са експерти в нея.

Броко новини