Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Промените при Булстрад, Виктория, Евроинс и Уника по гражданска отговорност

Е момичета и момчета, простете ни. За това, че ни нямаше в последните почти три седмици. Уви не всичко можем да управляваме така лесно, както застраховките. Причината е лична, твърде болезнена и ще остане в сърцата ни завинаги. Благодари ви!

Междувременно доста неща се случиха при останалата част от застрахователите в продължение на указанията на надзора.

Новите стари методи за оценка на риска по гражданска отговорност

Знаете, че надзорът изрично забрани премията по гражданска отговорност да бъде обвързвана с престоя на превозното средство зад граница. Това обаче не означава, че застрахователят е лишен от правото да прави преценка на риска и да предлага различна цена. Ние възприехме подхода на Уника, защото е безпроблемен. Указанията на Виктория са леко спорни спрямо предписанията на регулатора, затова за тях си позволяваме да копираме Уника.

Без значение за цената на гражданската отговорност е вече за колко време през новата полица МПС-то ще стои зад граница. Никой обаче не забранява този въпрос да бъде поставен за предходната една година, а от там и да формира рисковия профил на кандидата за застраховане. Хитро! Браво на Уника. Факт е, че този въпрос е с декларативен характер и вероятно колегите ще пропускат да ви го задават, защото последствията от неточния отговор са трудно проследими. Но! Внимавайте, ако поръчате при нас- ние питаме.

Естествената разлика е, че колкото по- малко време посочите, че сте били извън страната през предходната една година, толкова по- ниска е цената за новата полица. Наред с това:

Конкуренцията между компаниите се премести от цената към разширението на териториалния обхват.

Участниците тук са Булстрад, Виктория, а от днес и Олимпик (стойте на линия за подробностите). Ако посравнявате числата ще се убедите, че на първите две компании определено им се получава.

Новото при Виктория за териториалния обхват по гражданска отговорност

Виктория остави старите числа, с единствената разлика, че старата тарифа за България е вече нова за задължителния териториален обхват. Изключение са само влекачите, при които цената не зависи от избрания териториален обхват и остава във всички случаи на голямото число.

Ако имате по- нисък риск според преценката на застрахователя, извън старата цена получавате и безплатно разширение на покритието за Турция или Македония. Ограничението е, че избраната страна при сключване не може да бъде променяна при плащане на следващата вноска. Избирайте полицата си според плановете си за пътуванията си през следващата една година.

Булстрад либерализира до край издаването на зелени карти

Булстрад са последната компания, която изрази позиция по указанията на КФН. Подкрепяме ги напълно! Регулаторът със същите усилия можеше да гарантира качеството на издаваните от наши застрахователи полици по гражданска отговорност в чужбина и да защити правото ни, липсата на зелен картон да не създава проблем зад граница, пред това да наложи на целия пазар по- висок разход (за издаване на сертификати и респктивно глоби при пропуски). Все пак носенето на зелен картон, изписан на друг официален европейски език е прекалено ретро при електронно издавана полица, нали?! Но… нова е положението!

Булстрад промениха няколко неща от началото на юни. Стана по-скъпичко за товарните коли над 5т. Логично цената е без значение на това какво покритие очаквате да получите със зелената карта. Премията и условията за леките коли и всички други МПС- остават без промяна.

Булстрад буквално вече ви заливат от зелени карти. Каквито решите, такива имате:

  • за задължителния обхват безплатни- независимо от периодичността на плащане на премията
  • с разширение за Турция и/ или Македония- доплаща се. Цената е точно 5лв. без данъка.
  • с краткосрочно разширение за всички страни, членки на споразумението зелена карта- два пъти по 15 дни (както и до сега) без пари. Разбира се остава и условието полицата да е платена напълно (на дена вноска или със събрани всички части при разсрочено плащане на премията).
  • с разширение за всички страни от споразумението зелена карта за срока на полицата- доплаща се. Ако следите промените при Булстрад доплащането не е никак високо след промяната на условията в края на 2013г.

Извън горните две нови тенденции остават

Промените при Евроинс по гражданска отговорност от 30.05.2014г.

Новите цени задължителната полица при тях са резултат само на традиционни промени: по- високи отстъпки и леко по- ниски базови числа за физически лица. А между другото няколко дни по- рано този застраховател намали и специалните завишения при покритие за всички страни от МЗКС за рисково опасните региони. Част от регистрациите вече са при стандартни условия, а при останалите добавката е само 10лв.

Имате цените. Сравнявайте!

Броко новини