Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Кю Би И: Два месеца преференции по застраховки на домашно имущество и злополука

За разлика от зарзаватите сега не се шегуваме.

Познавате ли КюБиИ? Крайно време е, защото имат чудесни продукти!

Това е австралийски застраховател, който повече от 10 години работи в България чрез английския си офис по условията на право на установяване. Ние имаме специално и пристрастно отношение към тази компания защото

Знае как да пише условия за масовия (на дребно) клиент

Застраховането е достатъчно сложно за да бъде объркван потребителят на застрахователни услуги с прекомерно сложна терминология и засукани общи условия. Две неща харесваме на КюБиИ

 • Условията по застраховките са написани разбираемо просто- кога ще платят и кога не по дадена полица, как следва да се разбират определенията на покритите рискове и как точно ще сработи застраховката.
 • Покритието по дадена полицата обикновено е за всички рискове, които крайния клиент асоциира със застраховката.
И илюстративен пример от застраховка на имущество: С една полица се купува всичко заедно- пожар, природни бедствия (вкл. земетресение), злоумишлени действия, отговорност към трети лица и кражба. Няма опция това покритие да бъде модифицирано или ограничено.

За нас такава практика е удобна, защото позволява клиентът да сравнява по- лесно, без за това да му е необходимо субективното групиране на рискове от страна на брокера.

Дълга тема за ритейл застрахователи.... Връщаме се на важното!

Домашно имущество и злополука в КюБиИ са с допълнителни намаления до края на май

Промо предложението е в сила от днес и е валидно до 31.05.2013г. Отстъпките са различни за двата продукта. Можете да ползвате допълнителни

 • -10% за домашно имущество
 • -20% за застраховка злополука

Домашно имущество от КюБиИ

Няколко неща е важно да знаете за Домашното имущество на КюБиИ.

 • Застраховката се сключва на база възстановителна стойност

Това е по- добрата опция за имуществена полица защото покрива и разходите за възстановяване в досегашния вид (действителната стойност). Сумите избирате вие. Необходимо е достатъчна за да покрива действителната стойност на имота. Ако е по- ниска се прилага пропорционалното правило (какъвто процент от стойността на имуществото сте застраховали- такава част от щетата ще ви платят).

 • Полицата е с автоматично дозастраховане

Ако ви платят щета по- ниска от застрахователната сума, тя остава без промяна. Не е необходимо да дозастраховате за да избегнете риска от подзастраховане. При щета в размер на застрахователната сума полицата се прекратява.

 • Става за банка

Полицата може да бъде сключена в полза на трето лице и покрива рисковете които кредитна институция изисква, като допълнителна гаранция за ипотекирано жилище.

За движимото имущество избирате обща сума

В условията са дефинирани под лимити по видове имущество.

 • Земетресението е със самоучастие-На стандартните за повечето такива продукти на пазара от 2% от застрахователната сума.
 • Кражбата е без опис-Независимо от размера на избраната от вас сума.

? Повече за условията на Домашното имущество на КюБиИ ?

Нашето мнение- чудесен избор за застраховка на жилището!

Застраховка злополука

Злополуката на КюБиИ е покритие на доста широка база рискове. Част от тях дори липсват въобще в предложенията на други компании на пазара.

Базовото покритие е за смърт, трайна и временна неработоспособност в резултат на злополука. Към него можете да добавите допълнително и/ или разширено покритие. Не са евтини, но пък нямат алтернатива откъм обхват.

Допълнително покритие включва в ангажимента на застрахователя медицински и спасителни разноски, разходи за стоматологична помощ, погребение и

 • Разходи за преустройство на дома

Покрити са разходите за неизбежно адаптиране на постоянното жилище при трайна неработоспособност. Отговорността на застрахователят е до избрания лимит. Покрити са разноските направени до 18 месеца след злополуката.

 • Разходи за преквалификация

При трайна неработоспособност застрахователят покрива разноските на застрахования за алтернативна професия. А ако лицето не е в състояние да премине преквалификация за каквато и да е алтернативна професия, са покрити разноските за нова или алтернативна професия на съпруга или партньора.

Разширеното покритие може да бъде добавено самостоятелно към основното, независило от това дали е покрито допълнителното или не. С него застрахователят се ангажира да възстанови разноските за възстановяване на лице (ако е обезобразено), болнична помощ и рехабилитация.

? Повече за условията на застраховкат злополука на КюБиИ ?

Впечатлихме ли Ви с това колко много разходи могат да бъдат обезпечени с тази застраховка? Затова така почнахме- заслужава си!

Броко новини