Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Разрешиха ни да останем 21 век

Е, потребители на застрахователни услуги, случи се! Гражданската отговорност остава в интернет и вече със спокойствие можем да сложим недоволството около разни контраеволюционни забрани в историята.

Какво е новото за гражданската отговорност онлайн?

Вече има регламент. Колкото и половинчат да е, е много по- добре от нищо. Няма да усетите разликата (поне при нас), но е от значение. Право да говорят с цени за застраховане вече имат само поднадзорните на КФН. Разни анонимки с „евтини застраховки“ или джойнт вентчъри от безименни специалисти с дългогодишен опит излизат извън закона.

Гражданската отговорност си я имате онлайн както до сега. С една разлика- първата стъпка към електронното застраховане е вече факт. Ще се случат и останалите, независимо от слабостта към ретрото на част от участниците на пазара.

Разликата е, че вече може и да сключи онлайн. При определени ограничителни условия е, но ще ви научим. Нито е трудно, нито рисковано.

Поне още година ще ви пращаме и лепенки и сертификати, и хартия, но пред това което бяха подготвили с проекта, сме склонни да преглътнем лекото неудобство.

Няма да поевтинее гражданската отговорност от това, че може да се сключва онлайн. Поне в краткосрочен план. Причината е по- широкия териториален обхват на покритието и разбира се – разхода за лепенки и картон. Но след година- две, тенденцията може да се поограничи за по изрядните на пътя. Доста разпоредби са предвидили за нещо като бонус малус. Никак не е на място да се прави с единна и централизирана система, пък и съдебната практика на ниво ЕС, показва, че въвеждането и поражда драми около свободата на ценообразуване на застрахователите. Какво ще измъдрят локално предстои да видим. Може този път да не е толкова ретро…

И подновявайте на време. От нова година гражданската отговорност ще е условие за валидност на регистрацията на превозното средство и след първата среща с КАТ. Ще го проверяват служебно. Колко често е отделен въпрос.

Честито ни! Новата година ще бъде интересна.

Броко новини