Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

след 15.11.2010: Без евтината гражданска на ОЗК

От 19.11.2010 са в сила и новите условия за гражданска отговорност в ОЗК. Промените са доста. съществената: отпада преференцията от 20%. Останалото: Нови тарифни категорииРисковият профил е прецизиран при леките и товарни автомобили. За леките МПС-та с допълнителна тарифна група до 1500 куб. см. При товарните с три нови за автомобилите до 5т. Багажните и къмпинг ремаркета също са отделени с самостоятелна категория. Нови цени Промените в базовата премия за гражданската отговорност в ОЗК са нееднопосочни. Малките леки коли (до 1500 куб .см.), лекотоварните (до 1,5т.), ремаркетата, земеделската и горска техника са от 3% до 37% по евтини. Цената на застраховката остава без промяна за колите до 2000кубика и товарните ПМС-та до 3,5т. Всички останали категории превозни средства са вече по- скъпи. Товарните коли са средно с 43% по високи цени. Гражданската отговорност за автобуси е с 48% повече. Най- съществен е скока за влекачите- почти 94%. Без промяна остават зонирането на страната в три региона. Разсроченото плащане е без оскъпяване. Зелената карта е безплатна за всички страни без Албания, Беларус, Израел, Малоко, Тунис, Молдова, Иран, Украйна и Русия. За пълно покритие на тези страни се събира допълнителна премия. ПреференцияЗа товарни автомобили над 20г., влекачи, товарни ремаркета и автобуси зелената карта е безплатна и при покритие на всички страни, отбелязани на сертификата. Важно! Ако няма да пътувате с вашият автомобил в изброените по- горе държави, изберете „ЕИП, Турция, Сърбия, Босна и Херцеговина” в полето „Валидност на сертификата”. Няма смисъл да плащате за покритие, което няма да ползвате. Новите цени за гражданска отговорност в ОЗК са вече онлайн. Проверете колко струва за вашата кола?

Броко новини