Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Случва се! От понеделник ще сме с една идея по прецизни с обстоятелствата около гражданската отговорност

С нетърпение чакаме понеделника. И кой този път ще се окаже късметлийският ни застраховател.

От 12-11-2017 ще работи новият обмен на данни при издаване на полици гражданска отговорност

Регистрационен номер и този на талона ще са достатъчни, но не съвсем.

Обръщаме ви пак внимание!

Номерът на талона (големия) е долу, леко в дясно. Затова като си правите снимката с телефона, преди да ни пуснете поръчката: Хванете го целия! (Смее ли някой да ни твърди, при това указание, че застраховането не е забавно?! :) )

Останалото за което питаме са съществени за оценка на риска обстоятелства, за които застрахователят пита. Ако има въпрос във въпросника, то е защото за поне една компания той има значение за цената. Отговаряйте вярно.

ПТП-тата са вече на показ. Застрахователите имат достъп до тях. Дали ще им обръщат внимание все още не е задължително, но… бъдете прецизни (и без това го проверяваме).

Кой сключва полицата е изключително важно! Питаме за това на стъпка 4. Кодексът предвижда изричен статут на застраховащия. Винаги е физическо лице. Името на застраховащия (ще се вижда печата на сертификата). Всъщност собственикът на автомобила не би трябвало да се появява в принта на полицата при нито една компания.

Толкова за началото. Другите емоции от понеделник натам...

Броко новини