Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Служебната дерегистрация е вече възможна. Подновявайте гражданската отговорност на време!

Е след толкова приказки от началото на годината за дерегистрацията на коли без гражданска отговорност, имате и промени в наредбата.

Наредбата I-45 за регистрацията на превозните средства е вече факт в Държавен вестник.

От петък. Две неща от нея са свързани с гражданската отговорност.

1. На ремаркетата до 750кг не им трябва гражданска отговорност за регистрация.

Кодексът предполага същото още от началото на годината. Част от застрахователите дори вече нямат цена за такава категория превозни средства. (малка част, защото все пак никой не ограничава собствениците на такива превозни средства да си правят полицата доброволно). Въпреки незадължителния характер на застраховката до петък пътна полиция нямаше основание да регистрира ремарке без активна гражданска отговорност.

Асинхронът в законодателството тук е вече компенсиран.

2. Регистрацията на коли без гражданска отговорност се прекратява автоматично

Ако сте сред тези без полица от доста време е вероятно да сте сред първите избрани.

Технологично (поне според нормативната уредба) би трябвало да работи така.

Гаранционният фонд (ГФ) знае в реално време кои от регистрираните автомобили нямат валидна полица. Това е факт от както функционира системата ЕИСО-нещо.

ГФ трябва да изпрати уведомление на собствениците за които няма регистрирана гражданска отговорност. В какъв срок трябва да го прави обаче не е разписано все още никъде. В най лошия случай това е денят след последната дата на валидност на текущата застраховка. Ако съдим по медийните стойности от 19 000 подадени за прекратяване до предполагаемия дял от 500 000 на колите без ГО, може да се предположи, че от ГФ не са толкова бързи с писането на уведомления.

От момента на изпращане на уведомлението (Писмо е, до адреса по талон. Никой не събира други адреси за комуникация със застрахования) имате 14 дни за да направите полица. Няма ли гражданска отговорност в този срок, ГФ предава данните на Пътна полиция. След 01-07-2016г. това ще става в реално време (ако го направят разбира се). До тогава обаче размяната на информация е (допускаме), както до сега- веднъж на седмица след изтичане на седмицата. В най- лошия случай имате още 5 дни аванс.

След като Пътна полиция разбере, че нямате валидна полица трябва да ви прекрати регистрацията служебно.

Това е нова формулировка за дерегистрация, при която не е необходимо да ви вземат регистрационния номер. Някакво междинно положение е при което колата ви не може да се движи по републиканската пътна мрежа (глобата е от 50 до 200лв и от 1 до 6 месеца без книжка. Добавете към това и поне 250лв, ако няма и гражданска отговорност).

Служебното прекратяване на регистрацията трябва да става веднага. Дали, е въпрос на организация на работата на МВР. Не бихме препоръчали да разчитате на това.

След 01-07-2016г. като направите нова полица, по същия път (но вече в реално време) пътна полиция ще разбира, че колата ви е застрахована и ще възстановява регистрацията. До тогава обаче, за да направите колесното си средство годно за излизане на пътя, освен полицата, трябва да подадете и молба до пътна полиция. От опит ви казваме, носете си принта на полицата. Администрацията на пътна полиция гледа хартията, все още…

Ще бъдат ли толкова бързи от Пътна полиция с дерегистрацията?

Две съображения бихме сложили в тежест на това, че поне до 01-07 (нека приемем, че връзката ще бъде факт до тогава) МВР няма да са толкова бързи.

  • Дискриминационно е автоматична процедура да се компенсира с „ръчна“ и да е по удобно на публичната институция, отколкото на потребителя

Цялата комуникация по уведомления от ГФ може да си протече и без да разбере собственика на автомобила (например ако не живее на адреса по талон или пък просто не си получи писмото). Няма и никакво задължение дали изпратено писмо ще бъде получено. Важното е ГФ да може да удостовери, че е изпратено. Колко време ще отнеме след това фактическото прекратяване никак не може да бъде прогнозирано. Значи собственикът на незастраховано МПС няма как да провери какво се случва с регистрацията на колата му, освен ако не отиде в КАТ, не попълни няколко бланки и не изчака на поне едан опашка.

Наред с това процедурата по дерегистрация за публичните институции е далеч по лесна от тази за отделния собственик. За тях е автоматична. За него обаче е на хартия и с опашки…

При такава постановка МВР рискува да фронтира недоволството на всички, които поради някаква причина не са разбрали, че регистрацията им е служебно прекратена.

  • Периодичната комуникация също е проблем за МВР

Ако нередовен собственик си поднови полицата след като изтекат 14дни предупредителен срок, той няма да излезе от списъка с нередовните защото ГФ предава данните на пътна полиция със закъснение. Т.е. за тия поне 5 дни от по- горе част от колите могат да станат и застраховани и дерегистрирани. И най- неприятното, за разберат за второто едва при проверка на пътя.

МВР си има достатъчно други проблеми с бежанци, престъпност и липса на регистрационни номера, за да си създава нов със служебна дерегистрация. Затова бихме се обзаложили, че докато няма връзка в реално време между ГФ и Пътна полиция, всички намерения за служебна дерегистрия ще са повече медиен шум отколкото правило.

В резюме!

Ако сте чак толкова без пари за да бъдете в комфорт със закона, докато имате превозно средство, не оставяйте колата си незастрахована за повече от 14 дни. Всеки срок след този до 01-07-2016г. може да ви поства излишно чакане и писане, и глоби. За след тази дата… ще видим.

Броко новини