Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Спираме Интерамерикан! Клиентите на Интерамерикан вече са клиенти на Евроинс

Застрахователите в нашата оферта по гражданска отговорност стават с един по- малко. Каквото и да сте чули до сега, имаме потвърждение на информацията и официално.

Евроинс купи застрахователния портфейл на Интерамерикан

В края на август Ахмеа Б.В (собственика на Интерамерикан) и Евроинс се споразумяха за продажба на застрахователния портфейл. Късно вчера сделката е получила разрешение от КФН. Определената дата за прехвърляне е 02.10.2013.

Това означава, че от днес 03.10.2013г. Интерамерикан спират да продават полици, да събират премия по вноски за вече сключени и да приемат завеждане на щети по действащи застраховки от свое име. Отговорността за това вече е на Евроинс.

Място за притеснение няма!

? Сключените полици остават валидни.

? Условията, които сте договорили при сключване няма да бъдат променяни.

? Ще можете да плащате поредни вноски, да заявявате претенции и да получавате обезщетение по същият начин както до сега.

Единствената разлика е, че обслужването на вашия договор вече е ангажимент и ще се извършва от Евроинс.

Ако имате полица към Интерамерикан и вашият посредник настоява да събира вноски, не му гласувайте доверие! Вероятно не разполага с достатъчно информация към момента. Издаденият документ няма да бъде валиден. Изчакайте ден- два, докато процедурата на обслужване бъде оповестена. Ако все пак сроковете не търпят отлагане, помолете брокера за допълнителна проверка.

Обещаваме да бъдем максимално бързи с информация и подробностите за обслужване на вашите полици към Евроинс

Броко новини