Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Спираме Олимпик

Няколко часа бяха необходими вчера, за да стане ясно през надзора, на какви точно „технически проблеми“ се е натъкнал Олимпик. По- рано през деня точно това беше обяснението на застрахователя, за ограничението за сключване на нови полици. Оказа се привечер, че техно пречката е по- скоро административна и се нарича ПАМ.

КФН забрани на Олимпик да сключва нови полици

С въпросната принудителна административна мярка регулаторът забранява на клонът на кипърското дружество да сключва нови полици, да удължава срока на съществуващи или да разширява покритието и да се разпорежда свободно с активите си.

Причината за това е „промяната“ на лиценза на компанията майка от Кипърския регулатор, който позволява операциите и да се простират само до обслужване на активния портфейл, при ограниченията на горното изречение. И назначаването на специален администратор, който да съблюдава спазването на предписаните ограничения. Същата постановка я имаме и по нашия кодекс. Нарича се квестура. Промяната на лиценза е просто ПАМ, администратора – квестор.

Причините да се случи всичко това се са публични. Не е задължително да са финансови. Неспазването на нормативната уредба или правата на потребителите са също основание. Каквито и да са - вече са факт.

Интересният въпрос друг. Каква е връзката на историята с Олимпик и числото 19,61? Трябва са сте го видели в многото промени в последните седмици И ако има такава, поздравления за автомобилните застрахователи за дълбокото мълчание.

Ако сте клиенти на Олимпик?

Драма няма. Вноски по съществуващи полици могат да се плащат. Правите го по същия начин, както до сега. А заведени или предстоящи щети трябва да се обработват както обичайно.

Броко новини