Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Спираме Виктория. Вече са официално Дженерали

Чувате от няколко месеца насам за вливане на застрахователя Виктория в Дженерали. Виждате и общата тарифа по гражданска отговорност. Настъпиха и доста промени с продуктите на Дженерали, мотивирани от разработените при Виктория. Е, вече е факт.

От 18.12.2015г. Виктория е вече Дженерали

Особена разлика за клиента няма, освен, че полиците с марка Виктория ще бъдат дообслужени с друг бранд. Каквото сте договорили- имате си го. Плащате ли си на време вноските, ще си имате избраното покритие.

Тъй като от тази дата Виктория е заличена от търговския регистър, въпреки предоставения от застрахователя срок до 01.01.2016г. в който могат да се издават полици от тяхната информационно система, махаме числата от сега. Безразлично ви е. И без това застрахователят, който ще обслужва договорите е само Дженерали.

Ако все пак ви предложат застраховка на Виктория до 31.12.2015г. Не се притеснявайте. Може да бъде издадена и е валидна, ако е придружена с анекс (наричат го приложение 1) за промяна на застрахователя към Дженерали.

Трябва ли да правят нещо клиентите на Виктория?

Не. Застраховките които имате са си каквито сте си ги взели. Ако искате, или пък при поредна вноска (се сети брокера, ако не му напомнете) ще ви бъде издаден анекс с който ще имате и официален документ, че застрахователят по полицата е вече Дженерали, със съответните изискуеми реквизити по Кодекс.

Честито на новата по- голяма компания!

Да ни радвате с нови продукти, надеждна ликвидация и отзивчив съпорт.

Броко новини