Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Цените за гражданска отговорност са вече данъчни

Както вече знаете, от 01.01.2011 влиза в сила закона за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП). На облагане подлежат всички плащания по застраховки, направени от първия ден на новата година, независимо от това кога е сключена полицата. Не се облагат само плащанията по морски, ав иационни и международно карго полици. Данъкът е в размер на 2% и се начислява върху размера на премията. По гражданска отговорност налогът се определя върху премията, намалена с вноските за гаранционен и осигурителен фонд (10-те лв.). Важно е да знаете!Данъка се изписва на отделен ред в полицата. Това изискване беше валидно до сега само за полиците с разсрочено плащане, издадени след началото на декември. След 01.01.2011 бланките по всички облагаеми застраховки са нови. Дръжте под око Вашия брокер! Не приемайте полици, издадени след 01.01.2011г. на които данъка не е изрично отбелязан. Дължите данък при плащане на поредна вноска Независимо от това, че при сключването на Вашата полица ЗДЗП не е бил дори и в проект или в полицата ви не е отбелязано задължение за плащане на допълнителната сума. Ако платите поредна вноска без сумата на данъка над нея, застрахователят няма да приеме плащането като валидно! Може да изискате анекс за данъкаАко плащате поредна вноска по стара полица, по която налога не е записан, за начисления данък вашия посредник може да издаде анекс. Изисквайте го ако вие необходим от счетоводни съображения. Цените в нашата оферта към вас за гражданска отговорност са вече с включен данък. Това е причината обичайно целите числа да са с точност до втория знак.

Броко новини