Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Уника: 2014г. точното начало за да застраховате имуществото си

И това ако не е добро начало на годината! Цялата 2014- та ще бъде на специални цени за имуществените застраховки при Уника. Ако до сега не сте помисляли за сигурността на жилището – почвайте. Има много време, добри условия също. До 31.12.2014г.

У дома и щастлив е с 15% промоционална отстъпка

У дома и щастлив е стандартната имуществена застраховка на Уника. Не веднъж сме подчертавали кога е добре да се вгледа, човек точно в него. Обобщаваме предимствата:

  • Няма изключения с обхвата на застраховаемите рискове.

Можете да обезпечите всичко от пожар, природни бедствия, земетресение и кражба. Рисковете са структурирани в пакети. Нямате свобобата да добавяте един по един, но приемете това като предимство. Не се налага да познавате в детайли и точната дефиниция на застрахователя за всяка конкретна опасност.

  • Кражбата е без опис

Независимо от застрахователната сума. Удобно е, защото при повечето други застрахователи покритието на рисковете , свързани с противозаконно отнемане (особено за лимити над 4000-6000лв) задължително е свързано с допълнителното усилие да опишете вашето имущество обект по обект с марка, модел и сериен номер.

  • Без отчитане на подзастраховане, ако застрахователната сума е над 50% от действителната стойност на имуществото.

Тази особеност е една от най- важните екстри на голямата полица на Уника. Стандартната имуществена застраховка е консервативна. Почти всички компании очакват да посочите такава застрахователна сума, която да съответства напълно на фактическата стойност на имуществото. И за непрофесионалисти е ясно, че точната преценка е трудна.

Как се определя действителната стойност на имуществото?

Доколко избраното от вас число за сума е коректно, според представата на застрахователя уви виждате едва при щета. Рискът да не сте точни при избор на застрахователна сума се нарича подзастраховане.

Ако избраната сума е по- ниска (да речем 80% от фактическата стойност на имуществото), застрахователят приема, че е застрахована същата по размер идеална част и при щета ще ви плати същия пропорционален дял от действителния размер на вредата.

С У дома и щастлив Уника приемат, че жилището ви е подзастраховано, само ако избраната по полицата сума е под 50% от фактическата стойност на имуществото. Няма друг продукт на пазара при който можете да ползвате такова специално условие.

  • Застраховката може да се сключва в полза на банка

И докато тази клауза е стандартна за всички конкурентни предложение, либералността на Уника при отчитане на подзастраховането играе важна роля и тук. Голяма част от банките очакват на видят полицата тяхното число (независимо от това дали е равно на размера на усвоения кредит или непогасената част от него). Във всички случай обаче всяка една от банковите преценки за застрахователна сума е по- ниска от действителната стойност на имуществото. Купувайки такава полица имате защитата която предполагате само при тотална щета (единственият случай от който се интересува банката). За всички частични вреди твърде вероятно сте подзастраховани.

Важното от тук: У дома и щастлив става за банка, независимо от това на каква база кредитната институция ви определя застрахователната сума. Задължително избирайте пакет рискове „Престиж” (земетресението е там).

  • Има покритие на екзотични рискове

Такива са злополука на членовете на семейството или покритието на домашния любимец. Покритието по полицата продължава да действа и за личното ви имущество, което ви съпровожда при пътуване в страната.

  • Евтина е

Цените на Уника са конкурентни и без допълнителни отстъпки, а с -15% стават безотказни.

Единственият недостатък на този продукт на Уника е покритието на земетресението. Има самоучастие от 2%. Факт е, че това е пазарен шаблон, но пък вече имаме две компании, които покриват вредите от земни трусове след първото левче, така, че ставаме претенциозни….

30% по евтино за полицата на първи риск

Второто чудесно предложение на Уника е полица с покритие на първи риск. Можете да сравните цените и онлайн. Но както знаете застраховките на къщите не са като гражданската отговорност. Не всичко е цена!

Кога да се вгледате в малката полица на Уника?

Това е едно от малкото предложения с покритие на първи риск, при което можете да вземете покритие на рисковете кражба с използване на техническо средство и грабеж. За да сме точни единствената близка алтернатива е Булстрад, но само за покритие на кражба с техническо средство. Да се забравяме и че при Булстрад описът е задължителен.

За разлика от голямата полица, покритието на първи риск не предвижда самоучастие за риска земетресение.

Достатъчно суми за избор- до 50 000 за недвижимо имущество и до 10000 за недвижимо.

Ако кражбите не са ви приоритет, при стандартни условия полицата на първи риск ще ви се стори скъпичка. С 30% допълнителна отстъпка обаче предложението изглежда приятно различно.

Проверете сами!

Броко новини