Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Уника: Евтина гражданска отговорност за 2011

Гражданската отговорност остава евтина за 2011. (Провери цената онлайн за твоята кола!)Новината идва от Уника с новата и тарифа в сила от днес- 27.10.2010. Промените са доста.

Важните:

Отстъпка за територия на управления

До сега компанията не предоставяше преференции за управление само на територията на страната. Новите условия допускат ценова редукция между 10% и 22%, според вида на превозното средство и възрастта на водача, за автомобили които няма да напускат територията на страната.

По- нисък праг на възрастта за евтино покритие

Физическите лица ползват различни цени за покритие по гражданска отговорност. Застраховката остава около средните за пазара нива за лица до 23г. Съществената промяна е намалението на възрастта на сегмента с най- евтино покритие. При новите условия ниска цена за гражданска отговорност могат да ползват всички физически лица на възраст над 30г. (при 35г. по старите условия).

Подчертана сегментация

Акцента в сегментацията е поставен върху категориите превозни средства. Уника въвежда нетрадиционни за пазара тарифи категории при леките автомобили- до 1400 куб. см., до 1700 куб. см., до 2600 куб. см.

Новата тарифа на Уника запазва рисковото зонирането на страната само за леки автомобили. Най- високи цени компанията предлага за София- град и община Перник. Междинни нива на премиите (между 10лв и 25лв по- ниски)ползват градовете Пловдив, Варна и Бургас. Всички останали населени места са с най- евтиния за покритие трети регион. Ценовата преференция за него достига до 35лв.

Опция за разсрочено плащане

Компанията запазва възможността за разсрочено плащане на премията. Оскъпяването е сравнително ниско, спрямо средните за пазара нива. Между 7% и 9% в зависимост от обхвата (със или без Зелена карта) при плащане на две вноски и между 8% и 11% при плащане на четири.

Уника, е сред малкото компании които допускат издаване на сертификат зелена карта при разсрочено плащане на премията по гражданска отговорност.

Новите условия са изключително конкурентни. За доста тарифни категории, с отстъпка за България, гражданската отговорност при Уника е с най- ниска цена.

Нашите цени за Уника започват от 95лв.! И това ако не е добро предложение!?

Вашата застраховка можете да сключите до месец по– рано. Проверете колко лесно е!?

Броко новини