Основно навигационно меню

Broko лого Brokoза застраховките!

Уника: Гражданската отговорност остава евтина и през октомври. Имуществото с промени в условията

И като почнахме с удължаването на промоциите да добавим и Уника.

Гражданската отговорност остава на промо тарифа и през октомври

Дни преди да изтече срока на преференциалното предложение, Уника допусна още месец ниски цени. Варна да почерпи! Няма по изгодно предложение за възраст 30+ до 1600 кубика. И понеже обичаме да ви споделяме по- добрите новини на ухо: Софт-а на Уника позволява да се подновява с повече от два месеца напред! Ако не сме го споменавали до сега- ограничението на гаранционния фонд е 3 месеца. Така, че Варна! Сега е моментът за евтината гражданска отговорност за 2014г.! Не се помотвайте.

Е, и да не забравите! Уника са оферта и за други региони, ако полицата ще е със зелена карта. Може да се плаща и разсрочено. Премислете това съображение, защото ако купите гражданската с отстъпка за България и ви притрябва сертификат, ще се наложи да доплатите освен отстъпката и оставащите вноски (при пращане на парче).

Не сме пипнали цените- сравнявайте.

Но с това новините около този застраховател не спират. Знаете, до края на октомври е в сила е 15%-ното намаление по застраховката за домашно имущество „У дома и щастлив”.

Застрахователят поразхлаби изискванията си около близостта до водоем и това върна предложението на Уника в нашия пакет подбрани продукти на дома. В края на септември обаче застрахователят прие няколко допълнителни корекции в общите условия. Не е лошо да ги отчетете.

Промени в условията на У дома и щастлив

Ако сте ползвали това покритие на Уника знаете, че застрахователната сума по полицата се определя като обща сума за движимо и отделно за недвижимо имущество. Конкретното число го определяте вие. Застрахователят има изисквания само за минималната стойност на квадратен метър по сиводе имущество в зависимост от конструкцията на сградата и местонахождението на имота. Изключително важно е избраната от вас стойност да е близка до действителната стойност на обекта. Това ви гарантира, че при щета ще получите обезщетение за пълната стойност на вредата.

Важно предимство на имуществената застраховка на Уника

Уника са изключително либерални при съпоставката между действителната стойност на имуществото и избраната от вас застрахователна сума. Ако сумата е поне 50% от фактическата стойност на обекта на застраховката, застрахователят приема, че покритието е на 100%. С други думи подзастраховане до 50% е без значение за пълнотата на обезщетението. Тази особеност няма алтернатива при нито един друг застраховател.

Промените в условията от края на септември

За част от рисковете обаче, условията на У дома и щастлив предвиждат под- лимити за отговорността на компанията. Такива са: чупенето на стъкла, кражбата с техническо средство и грабеж, и злоумишлените действия на трети лица и други. С промяната на условията си Уника добавя пояснения към определението на лимита. При всички посочени по- горе рискове ангажиментът остава за описания процент, но от сумата за съответния вид имущество. А това прави отговорността на застрахователя по- ниска отколкото до сега. Нямате опция да избегнете неудобството на тази промяна.

Знаете, че покритието по този продукт се предлага само на пакети рискове. Малка компенсация за по- ниските лимити за част от рискове е включването в обхвата на полицата и на разходите за подмяна на ключалки.

Ако ползвате тази полица за банка или пък кражбата не ви е от важните опасности, новата особеност е без особено значение. Знаете , че противозаконното отнемане не е от покритията на които кредитната институция държи.

Броко новини